Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Cwrs Ionawr 2018 : Gwneud y mwyaf o’r Gaeaf Tu Mewn: Hyfforddiant Corfforol a Meddyliol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 18, 2017

Mae Smart Climbing yn rhedeg Cwrs gyda John Kettle, Hyfforddwr Perfformiad. Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i wneud y mwyaf o’r gaeaf dan do yn y wal ddringo, gan amlygu’r ffyrdd gorau i hyfforddi yn gorfforol ac yn feddyliol er mwyn i chi fod mewn sefyllfa gref i daclo gwahanol lwybrau yn y flwyddyn newydd.

Dim ond 8 lle sydd ar ôl ar gyfer Ionawr 28ain yng Nghanolfan Ddringo’r Beacon.

Mi fydd cost o £90 y person, sy’n cynnwys mynediad i’r wal a thaflenni.

I gadw eich lle, lawr lwythwch y ffurflen isod