Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cyfle i Bawb wella’u Hiechyd a’u Lles

Ysgrifennwyd ar Chwefror 26, 2017

​Dewch i wella'ch iechyd a'ch ffitrwydd, gwneud ffrindiau a mwynhau'r ardal leol. 

Mae'n agored i unrhyw berson 14+

Mae'r teithiau cerdded yn rhad ac am ddim a bydd cyfle i fynd ymalen i dderbyn hyfforddiant arweinwyr cerdded ac efallai helpu i ddatblygu clwb cerdded!

Sesiwn gyntaf ar y 13.3.17. Cysylltwch gyda David Hughes ar 01758613343 am fwy o wybodaeth, neu i gofrestru.

Mae angen cofrestru ymlaen llaw er mwyn sicrhau lle, cyntaf i'r felin!

Gwelwch yr atodiad am fwy o fanylion a dyddiadau.