Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Dewch i gerdded neu ddringo, gan ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch

*Ardaloedd Blaenau Ffestiniog a Chonwy

Ardal Conwy: Cychwyn 4ydd Mai

Ardal Blaenau Ffestiniog: Cychwyn 5ed o Fai

Rhaglen 10 wythnos (I'r rhai sy'n ddi-waith ac rhwng 18-24 oed)

Y bwriad ydi cynnal rhaglen cerdded mynyddoedd a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu’r sgiliau mynydda ymarferol, ehangu’ch gwybodaeth o’r amgylchedd mynyddig, gwella’ch ffitrwydd, hyder a lles, a’ch ysgogi i fyw bywyd mewn ffordd iachach.

·         Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri

·         Sesiynau dringo dan do

·         Ymweld â chanolfannau awyr agored a chyfarfod â hyfforddwyr awyr agored proffesiynol

·         Cwrs Cymorth Cyntaf REC

·         Cymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru, cysylltwch ag Owain Williams ar

owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu 01690 720166

www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk

 

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.