Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Disgyblion o Fôn wedi mwynhau taith bythgofiadwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

Treuliodd disgyblion o Fôn wythnos wych yn Alpau’r Swistir i ddysgu sut i sgïo yn ddiweddar.

Roedd y grŵp, rhwng 10 ac 11 mlwydd oed, o Ysgol y Parc, Caergybi, wedi ymuno gyda Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored y Cyngor Sir, Ceri Jones, am gwrs sgïo wythnos yng Nghanolfan Goldtest yn Y Swistir.

Roedd y cwrs yn gyfle i blant Môn brofi gweithgaredd chwaraeon cyffrous oedd yn hyrwyddo ffordd o fyw iach a gweithgar, annibyniaeth a sgiliau arweinyddiaeth.

Dywedodd Ceri, “Roeddem yn falch o weld disgyblion Ysgol y Parc ymysg y rhai cyntaf i dreialu’r fenter newydd yn ardal sgïo ryngwladol mwya’r byd. Roedd y daith yn llwyddiant mawr a rhoddodd cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn antur anhygoel yn Alpau’r Swistir, gan alluogi nhw i ddysgu sgiliau newydd a rhoi mwy o hyder iddynt roi cynnig ar weithgareddau newydd.”

“Hoffwn ddiolch i bawb helpoedd ddod a’r grŵp yma at ei gilydd, yn benodol i brif athro’r ysgol, llywodraethwyr a rhieni’r disgyblion ac am eu cefnogaeth.”

Mwynhaodd y disgyblion y profiad ac maent yn gobeithio cymryd rhan yn y Cwrs Sgïo unwaith eto’r flwyddyn nesaf. Ychwanegodd, Curtis, un o’r disgyblion a fynychodd y cwrs, “Ddaru’r daith sgïo wneud i mi deimlo’n hapus ac yn falch fy mod wedi mynd, roedd yn deimlad anhygoel i roi cynnig ar chwaraeon nad oeddwn wedi wneud o’r blaen. Roedd y cwrs yn un bythgofiadwy a hoffwn fynd i sgïo eto.”

Am fwy o wybodaeth am y Cwrs Sgïo Alpaidd 2018, cysylltwch â, Swyddog Datblygu Chwaraeon Awyr Agored Môn, Ceri Jones ar cerijones3@anglesey.gov.uk.