Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Fforwm Clwb y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Chwefror 28, 2017

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd hyd at ddau aelod o’ch clwb i’r fforwm clwb ym Mhlas y Brenin.

 Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i glybiau ddarganfod mwy am y cymorth sydd ar gael iddynt drwy’r Bartneriaeth Awyr Agored, awdurdodau lleol ac CLG gan gynnwys gwybodaeth ar gyllid, cyfleoedd hyfforddi a chefnogaeth mentor. 

Yn ogystal â hyn, bydd cyfle i ymgysylltu â chlybiau eraill yn yr ardal. Bydd gennym hefyd siaradwr gwadd yn rhoi sesiwn byr ar gynllunio a diogelwch o fewn gwahanol ddigwyddiadau. 

Yn dilyn hyn, byddem yn rhannu’r clybiau er mwyn cael trafodaethau sy’n fwy perthnasol i wahanol siroedd. Bydd agenda ffurfiol y noson yn gorffen am 7.45yh ac wedyn mi fyddem yn croesawu Ash Dykes, anturiaethwr lleol i drafod am ei anturiaethau 

Gwelwch y poster am fanylion llawn