Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Profiad Mary o glwb Canwio Eryri ar gwrs ​Achub a Diogelwch mewn Canŵ

Ysgrifennwyd ar Medi 28, 2017

Rydw i’n aelod o Glwb Canŵio Eryri ac rydym wrth ein boddau yn cael mynd ar y dŵr agored yn ein canŵ. ‘Da ni’n cael gymaint o hwyl, ond ambell waith mae’r canwod yn troi drosodd neu yn mynd i ryw sefyllfa eithaf caled. O achos hyn, mi benderfynais fy mod angen mwy o hyder i ddelio â sefyllfaoedd anodd.

Roedd dau beth penodol yr oeddwn eisiau o unrhyw hyfforddiant; iddo fod yn benodol i amgylcheddau canŵ agored, a’r ail, i’r dysgu fod yn ymarferol.

Cynigodd Getafix gwrs dan arweiniad Chris Charlton, unigolyn dwi we di cael hyfforddiant gwych ganddo yn y gorffennol. Byddent hefyd yn darparu hen ganŵ agored i ni gael ymarfer ei ollwng i’r afon. Felly, gyda diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored, mi drefnais hyfforddianti aelodau ein clwb.

Roedd y diwrnod cyntaf ar Lyn Tegid. Mi wnaethom ymarfer yr holl ddulliau achub, gan ddysgu pa ddull oedd yn gweithio i ba amgylchedd. Roedd yn bendant yn dechneg yn hytrach na chryfder.

Roedd yr ail ddiwrnod ar y Ddyfrdwy. Sut i achub nofiwr? Os ydi’r canŵ ar yr ochr, taflwch y rhaff yn hytrach na ffaffio gyda’r bag, h.y defnyddio’ch synnwyr cyffredin. Fe wnaethom hefyd ddysgu sut i ddatbinio canŵ agored drwy ymarfer hyn yn yr afon. Yn sicr, roedd angen gwaith tîm a chyfathrebu i ryddhau’r canŵ.

Dyma gwrs hynod o ddefnyddiol a llawn hwyl- hyd yn oed y llithro o ben sebra i mewn i Lyn Tegid!