Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Rhagolwg y Prosiect:  Breeze Coed Y Brenin

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2017

​Ers iddo lansio ym 2016, mae Prosiect Beicio Mynydd Breeze wedi mynd o nerth i nerth yng Nghoed y Brenin.

Cafodd ei sefydlu gyda’r amcan o roi cyfle i ferched gael mynd ar deithiau cymdeithasol ar lwybrau coedwig, yn hytrach nag ar y ffyrdd. Ers y daith gyntaf ym mis Mehefin 2016, mae'r prosiect bellach wedi ehangu gydag arweinwyr mwy hyfforddedig / niferoedd uwch yn cymryd rhan a chynnydd sylweddol yn nifer y merched sydd bellach yn mynd allan ar y llwybrau a chael mynediad at gyfleusterau Coed y Brenin.

Pwy yw’r partneriaid / arweinwyr allweddol yn y prosiect?

Cychwynnwyd y prosiect gan Gaynor Davis, Swyddog Datblygu Menywod a Merched yn Seiclo Cymru. Cai e'i ariannu /cefnogi  y Bartneriaeth Awyr Agored, ynghyd â CNC, Beics Brenin a Choed Y Brenin.

Ystadegau a Dilyniant

Ers 2016 rydym wedi hyfforddi 8 Arweinydd MTB L1 / Pencampwyr Breeze.

Wedi hyfforddi dwy Arweinydd MTB L1 i Arweinwyr MTB L2 (a ariennir gan y Bartneriaeth Awyr Agored).

Wedi gweithio gyda Beicio Prydain i gyflwyno llwybr glas L1 mwy heriol / hirach.

Rhedeg 18 o sesiynau i ferched yn unig ar lwybrau glas / coch rhagarweiniol.

Mae presenoldeb cyfartalog o 12+ o fenywod ar bob taith, gyda 2 - 4 o arweinwyr bob amser yn bresennol.

Cynhaliwyd 6 sesiwn hyfforddi beicio mynydd i ferched yn unig, a ddilynwyd gan reidiau Breeze.

Wedi ymgysylltu  â 3 arweinydd MTB L2 ychwanegol a'u hyfforddi fel Pencampwyr Breeze i helpu i redeg reidiau.

Sefydlwyd penwythnos merched yn unig yng Nghoed y Brenin - cynhaliwyd y digwyddiad Temtiwr cyntaf ym mis Medi 2017, gyda dros 60 o fenywod yn cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi, gweithdai a theithiau tywys ar feic mynydd.

Rhoddwyd cymorth i grŵp o ferched sydd am gystadlu yn eu digwyddiad beicio mynydd cyntaf yn Enduro Coed y Brenin - Hydref 2017.

Hyfforddi dwy arweinydd i baratoi tuag at eu cymwysterau hyfforddi L2 (a ariennir gan y Bartneriaeth Awyr Agored) - Tach 2017.

Cynaladwyedd / Prosiectau’r Dyfodol ac Ehangu

Ceisio recriwtio cyfranogwyr Breeze ychwanegol i hyfforddi fel arweinwyr Breeze / MT2 LB. Wedi'i ariannu yn rhannol gan y Bartneriaeth Awyr Agored a Beicio Cymru

Edrych i sefydlu canolfannau MTB ychwanegol yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru yn ystod 2018/19.

Cyflwyno merched i'r rhaglen Ride Social newydd gan Beicio Prydain, gyda'r nod o gynnig cyfle i fenywod gyfarfod â ffrindiau newydd trwy grwpiau a theithiau beicio mynydd cymdeithasol.