Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion

Meh 2017

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach, Gorffennaf 16eg

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

​Mae Gŵyl padlo Mawddach yn chwilio am Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar frys i arwain taith 10km ar y Fawddach, o Abermaw i Bwll Penmaen.  Bydd y daith ar gyfer…

Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - Gorffennaf 15eg - Llanberis

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Cyfarfod Cyhoeddus - Clwb Antur Menai

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Diwrnod Lawnsio Pŵer Seiclo - Mehefin 10fed

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

​Dylai Beicio fod yn hygyrch i bawb - dyna oedd y prif nod o lansio clwb seiclo addasol newydd sydd wedi’I lleoli ym Mhlas Menai. Mae’r  clwb wedi ei sefydlu…

​Ymgyrch cenedlaethol arloesol newydd -  Diogelwch yn yr Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Ddydd Mercher 5ed Gorffennaf, mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, yn cynnal lansiad ymgyrch newydd arloesol a chyffrous ar lefel genedlaethol yng Nghymru – “Mwynhau’r Awyr Agored…

​Gwirfoddolwr y mis- Mai 2017 - Manja Ingle - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru.

Ysgrifennwyd ar Mehefin 2, 2017

 Mae Manja wedi bod yn gweithio’n ddiflino am 18 mis gyda chlwb ChEGC.  Mae ganddi’r dasg o chwilio a threfnu hyfforddwyr ar gyfer y sesiynau clwb. Yn aml iawn, Manja…

Mai 2017

Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru 2017 yn llwyddiant ar y cynnig cyntaf

Ysgrifennwyd ar Mai 22, 2017

Daeth dros 100 o fyfyrwyr addysg bellach i Barc Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar, a hynny i gystadlu yn Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad hwn gael…

Llysgennad Ifanc - Abi Henderson

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2017

​Darllenwch blog Abi ar gwefan Ewch Amdani. Ymgyrch yw Ewch Amdani i'ch helpu i fod yn ferched ifanc hyderus, hapus ac iach. Rydyn ni am eich ysbrydoli heddiw i fod…

Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd…

Clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Rydym ynghanol diweddaru’r brif wybodaeth sydd gennym ar ein hadran clybiau, gan gynnwys cyfeiriad gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth berthnasol eraill. Edrychwch ar y wybodaeth sydd gennym ar hyn…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008