Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion

Chw 2017

(Ail Hysbyseb) Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Gwasanaeth Awyr Agored De Cymru

Ysgrifennwyd ar Chwefror 20, 2017

Mae Gwasanaeth Awyr Agored Urdd Gobaith Cymru yn darparu ystod eang o weithgareddau anturus awyr agored cyfrwng Cymraeg. Edrychir am Swyddog Datblygu Awyr Agored a fydd yn trefnu, cynnal, arwain…

Gweithgareddau hanner tymor mis Chwefror yng Ngwynedd

Ysgrifennwyd ar Chwefror 15, 2017

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ysgrifennwyd ar Chwefror 14, 2017

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau? Hoffem ni,…

Diwrnod Agored Dringo Hygyrch mis Mawrth yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Cyflwyniad i Hwylio ‘OnBoard’ mis Ebrill yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

​Cwrs Hwylio i ddechreuwyr. Rhowch gynnig ar hwylio gyda rhaglen ‘On Board’ yr RYA 

Llawlyfr Clybiau 2017 - Helpwch ni drwy ddiweddaru eich manylion!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Gyda dros 100 o glybiau wedi’u rhestru ar ein basdata,  mae’n amser i ni ei ddiweddaru!  Cewch  weld ein basdata ar lein yma Dim ar y rhestr? Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein…

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Cyrsiau yn ystod mis Mawrth

Ysgrifennwyd ar Chwefror 12, 2017

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis Mawrth yma gan gynnwys Caiacio i ddechreuwyr, Caiacio Canolradd a Chaiacio ar lefel Uwch Mae nifer o lwybrau y gallwch eu…

Cwrs Cymorth Cyntaf 1 Diwrnod RYA ym Mhlas Heli, Pwllheli

Ysgrifennwyd ar Chwefror 6, 2017

​Diwrnod llawn o wybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â gweithgareddau ar y dŵr.  Nos Lun/Nos Fawrth 20 a'r 21ain Chwefror, gan gychwyn am 6yh neu Nos Lun/Nos Fawrth…

Ion 2017

Sesiynau dringo hygyrch yn cychwyn mis Chwefror yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2017

Dewch draw i brofi dringo yng Nghanolfan Ddringo’r Beacon. Gwelwch y poster am fanylion

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo? Awydd dysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

Ysgrifennwyd ar Ionawr 17, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch – Dyddiad cau ar gyfer cofrestru- 25ain Ionawr. *Ardaloedd Bangor, Felinheli, Caernarfon, Llanfairfechan, Porthaethwy Rhaglen 8 wythnos (I'r rhai…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008