Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion

Gor 2018

Gŵyl Antur i Bawb yn torri’r Rhwystrau!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2018

​Cymrodd dros 300 o blant, pobl ifanc a staff o 7 wahanol ysgol yng Ngogledd Cymru ran yn y digwyddiad. Bu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys beicio, dringo a rhwyfo.…

Meh 2018

Gwirfoddolwr y Mis - Gill Scheltinga

Ysgrifennwyd ar Mehefin 22, 2018

Gill Scheltinga yw cadeirydd Gŵyl Gerdded Conwy a hi oedd yn gyfrifol am sefydlu’r ŵyl flynyddol nôl yn 2013.Am y ddwy flynedd gyntaf roedd yr ŵyl yn cael ei rhedeg…

Adolygiad clwb: Trefriw Walkers are Welcome

Ysgrifennwyd ar Mehefin 21, 2018

​Mae'r grŵp cymunedol lleol yma yn Nhrefriw yn cyfarfod yn rheolaidd ar gyfer nifer o deithiau cerdded o fewn yr ardal. Y grŵp cerdded yw prif drefnydd yr ŵyl flynyddol,…

Defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb.

Ysgrifennwyd ar Mehefin 7, 2018

​Does dim ots os ydych yn rhugl, yn ddysgwyr neu ond yn siarad ychydig o Gymraeg, yn y modiwl yma sydd wedi ei greu gan Gomisiynydd y Gymraeg, Chwaraeon Cymru,…

Mai 2018

Cyfleoedd Cynllun Prentis a Hyfforddai Glan-llyn 2018/2019

Ysgrifennwyd ar Mai 23, 2018

​Mae Gwersyll Glan-llyn yn lansio ei gynllun Hyfforddai Gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am nifer o bobl frwdfrydig dros 21 oed i ymuno…

​Antur Sgïo i ddisgyblion Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 9, 2018

Yn dilyn llwyddiant taith sgïo nôl yn 2017 lle gwelwyd 6 disgybl o ysgolion cynradd Ynys Môn yn cymryd rhan mewn cwrs Sgïo Alpaidd, treuliodd 11 o ddisgyblion wythnos yn…

Gwirfoddolwr y Mis: Ebrill 2018 - Pete Rainford

Ysgrifennwyd ar Mai 8, 2018

Hoffwn enwebu Pete Rainford o Glwb Canŵio Amlwch am y wobr mis yma. Yn ddiweddar mi welodd ddau badlwr ger Amlwch ac roedd un wedi disgyn i’r môr a methu…

Ebr 2018

Gwirfoddolwyr y Mis: Mawrth 2018

Ysgrifennwyd ar Ebrill 24, 2018

John Smith o Glwb Hwylio Merioneth ydi enillydd gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Mawrth eleni, oherwydd ei ymroddiad i ail-lunio amcanion y Clwb wrth iddynt ddatblygu o fod…

Ymgynghoriad: Gweledigaeth ddrafft ar gyfer chwaraeon yng Nghymru

Ysgrifennwyd ar Ebrill 5, 2018

​Mae’r ymgynghoriad yn holi am farn ar weledigaeth arfaethedig ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Bydd yr ymgynghoriad yn cau am 5pm ar Ebrill 30ain 2018.Ewch ir wefan am y manylionhttp://chwareaonafi.cymru/wp/

Maw 2018

Galwch draw am gyngor ar wirfoddoli pob dydd Mawrth

Ysgrifennwyd ar Mawrth 23, 2018

​Galwch draw am gefnogaeth i wirfoddoli. Bydd ein sesiynau yn parhau ar ôl gwyliau'r Pasg, sef o Ebrill y 10fed ymlaen Rydym yn cynnal sesiynau ‘galw i mewn’ i unrhyw…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008