Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion

Mai 2017

Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru 2017 yn llwyddiant ar y cynnig cyntaf

Ysgrifennwyd ar Mai 22, 2017

Daeth dros 100 o fyfyrwyr addysg bellach i Barc Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar, a hynny i gystadlu yn Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad hwn gael…

Llysgennad Ifanc - Abi Henderson

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2017

​Darllenwch blog Abi ar gwefan Ewch Amdani. Ymgyrch yw Ewch Amdani i'ch helpu i fod yn ferched ifanc hyderus, hapus ac iach. Rydyn ni am eich ysbrydoli heddiw i fod…

Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd…

Clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Rydym ynghanol diweddaru’r brif wybodaeth sydd gennym ar ein hadran clybiau, gan gynnwys cyfeiriad gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth berthnasol eraill. Edrychwch ar y wybodaeth sydd gennym ar hyn…

​Gwobrau Busnesau Conwy 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored a’u gwirfoddolwyr ers dros 10 mlynedd bellach. Dros y saith mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn cefnogi unigolion…

Rhowch gynnig ar hwylio - Push the Boat Out yr RYA

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Dyma ychydig o gyfleoedd Hwylio cyffrous yn yr ardal yn ystod mis Mai eleni. Bwriad cynllun Push the Boat Out yr RYA ydi annog pobl i fynd ar y dŵr…

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Mae GPM yn chwilio am wirfoddolwr i arwain padl tywys yn yr ŵyl. Bydd y daith dros 10km o Abermaw i fyny’r Fawddach i Bwll Penmaen gan orffen yng ngwesty…

Gwyl yr Heli 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Ar gyfer 2017, mae Hwyl yr Heli wedi tyfu, a bydd yn Wyl i ddathlu dwy flynedd ers agor drysau Plas Heli am y tro cyntaf. Yn ogystal a bod…

Cwrs Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg mis Mehefin yma

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Os oes unrhyw aelod clwb yn chwilio am gwrs cymorth cyntaf REC trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â ni. Rydym yn bwriadu rhedeg cwrs ar y 10fed a’r 11eg o…

​Cynllun Hyfforddai Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Ysgrifennwyd ar Mai 10, 2017

Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.   Gall y gweithgareddau yma gynnwys…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008