Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion

Maw 2017

Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Derbyniodd Wendy Jones wobr Gwirfoddolwr y Mis yn ddiweddar ar gyfer Ionawr 2017. Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw…

Diwrnod Agored Beicio Addasol

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Dylai beicio fod o fewn cyrraedd pawb - dyna oedd prif amcan y diwrnod agored beicio addasol a drefnwyd gan Antur Waunfawr ar y cyd â’r Bartneriaeth Awyr Agored, Chwaraeon…

Llwyddiant Cystadleuaeth Bowldo Cynhwysol gyntaf Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Bu’r gystadleuaeth bowldro cynhwysol gyntaf, a drefnwyd yn ddiweddar gan y Bartneriaeth Awyr Agored ar y cyd â rhaglen 5x60 yr ysgolion a phartneriaid arall, yn llwyddiant ysgubol. Fel rhan…

Eisiau rhoi cynnig ar gerdded bryniau?

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2017

​Prosiect gyda Tai Gogledd Cymru. Cylchdaith o amgylch Pen y Gogarth. Gweler poster am fanylion

Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror 2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2017

​Mae Simon yn aelod cychwynnol o Glwb Mynydda Môn ar Ynys Môn. Dechreuodd y clwb yn dilyn ychydig o sesiynau blasu ac roedd Simon yn un o’r grŵp bach oedd…

Diwrnod Agored Beicio Addasol

Ysgrifennwyd ar Mawrth 2, 2017

Diwrnod Agored Beicio Addasol​

Cynllun Ceidwaid Ifainc

Ysgrifennwyd ar Mawrth 1, 2017

Chwilio am sialens newydd? Awyddus i ddysgu sgiliau newydd?Os felly, gall y  Cynllun Ceidwaid ifainc fod y peth i chi Dyddiad Cau, Ebrill 21ain 2017

Chw 2017

Fforwm Clwb y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Chwefror 28, 2017

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd hyd at ddau aelod o’ch clwb i’r fforwm clwb ym Mhlas y Brenin.  Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i glybiau ddarganfod mwy am y…

Cyflwyniad i Hwylio ‘OnBoard’ mis Ebrill yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 27, 2017

​Cwrs Hwylio i ddechreuwyr. Rhowch gynnig ar hwylio gyda rhaglen ‘On Board’ yr RYA 

Cyfle i Bawb wella’u Hiechyd a’u Lles

Ysgrifennwyd ar Chwefror 26, 2017

​Dewch i wella'ch iechyd a'ch ffitrwydd, gwneud ffrindiau a mwynhau'r ardal leol.  Mae'n agored i unrhyw berson 14+ Mae'r teithiau cerdded yn rhad ac am ddim a bydd cyfle i…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008