Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion

Ebr 2017

Cynllun Ceidwaid Ifainc: Ymgeisiwch heddiw!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Chwilio am sialens newydd?  Awyddus i ddysgu sgiliau newydd? Os felly, gall y  Cynllun Ceidwaid ifainc fod y peth i chi Dyddiad Cau, Ebrill 21ain 2017

Hyfforddiant ar Gynnwys Pobl Anabl mis Ebrill yma

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Gwelwch y poster am fanylion ​

Dewch i gerdded neu ddringo, gan ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch *Ardaloedd Blaenau Ffestiniog a Chonwy Ardal Conwy: Cychwyn 4ydd Mai Ardal Blaenau Ffestiniog: Cychwyn 5ed o Fai Rhaglen 10…

Disgyblion o Fôn wedi mwynhau taith bythgofiadwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

Treuliodd disgyblion o Fôn wythnos wych yn Alpau’r Swistir i ddysgu sut i sgïo yn ddiweddar. Roedd y grŵp, rhwng 10 ac 11 mlwydd oed, o Ysgol y Parc, Caergybi,…

Dysgu Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

​I gefnogi cwrs Sgïo Alpaidd Ysgolion Cynradd Ynys Môn, mae Canolfan Sgïo Llandudno yn cynnig pris gostyngol ar wersi Sgïo i Ddechreuwyr ar gyfer plant Ynys Môn rhwng 7 -…

Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Simon Owen - Clwb Rhwyfo Môr Conwy Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd…

Proffil: Stuart Leslie

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Dechreuodd Stuart i badlo pan oedd yn 15, gan brofi nifer o wahanol ddisgyblaethau padlo, o gaiacio môr a dŵr gwyn i ganŵio agored a syrffio tonnau. Daeth ei brif…

Maw 2017

Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Derbyniodd Wendy Jones wobr Gwirfoddolwr y Mis yn ddiweddar ar gyfer Ionawr 2017. Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw…

Diwrnod Agored Beicio Addasol

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Dylai beicio fod o fewn cyrraedd pawb - dyna oedd prif amcan y diwrnod agored beicio addasol a drefnwyd gan Antur Waunfawr ar y cyd â’r Bartneriaeth Awyr Agored, Chwaraeon…

Llwyddiant Cystadleuaeth Bowldo Cynhwysol gyntaf Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Bu’r gystadleuaeth bowldro cynhwysol gyntaf, a drefnwyd yn ddiweddar gan y Bartneriaeth Awyr Agored ar y cyd â rhaglen 5x60 yr ysgolion a phartneriaid arall, yn llwyddiant ysgubol. Fel rhan…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008