Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach, Gorffennaf 16eg

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

​Mae Gŵyl padlo Mawddach yn chwilio am Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar frys i arwain taith 10km ar y Fawddach, o Abermaw i Bwll Penmaen. 

Bydd y daith ar gyfer unigolion sydd yn newydd i badlo, sydd ag ychydig o brofiad a’u hoffer eu hunain, ond heb lawer o hyder i badlo ar forydau agored fel y Fawddach. Mae’r holl arian a godir o’r digwyddiad yn mynd at achosion da lleol a Thŷ Gobaith  .

Os allwch chi ein helpu ni, neu am fwy o fanylion, yna cysylltwch â Jon Swain jonswain@talk21.com / 01341 450314.

Bydd eich cefnogaeth yn cael ei gwerthfawrogi. Diolch