Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Mae GPM yn chwilio am wirfoddolwr i arwain padl tywys yn yr ŵyl. Bydd y daith dros 10km o Abermaw i fyny’r Fawddach i Bwll Penmaen gan orffen yng ngwesty George III. Dyma un o aberoedd gorau yn y wlad i badlo.

Dydd Sul, Gorffennaf 16eg yn Abermaw

Bydd angen i’r arweinydd gwirfoddol fod yn gymwys ac â’r cymwysterau priodol a phrofiad o aberoedd llanw.

Bydd y daith ar gyfer unigolion sydd yn newydd i badlo, sydd ag ychydig o brofiad a’u hoffer eu hunain, ond heb lawer o hyder i badlo ar forydau agored fel y Fawddach.   

Os ydych yn awyddus i arwain y daith, yna cysylltwch â Jon Swain o Glwb Hwylio Meirionydd / Merioneth Yacht Club jonswain@talk21.com