Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Arolwg Dringo Dan Do

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

​Mae Cyngor Mynydda Prydain yn dymuno cael gwell dealltwriaeth o brofiadau unigolion o ddringo dan do. Oherwydd hyn, maent wedi creu arolwg i ddarganfod beth sy’n ysgogi dringwyr a beth sy’n eu rhwystro rhag dringo dan do. Os ydych chi’n ddringwr rheolaidd, yn dringo o bryd i’w gilydd, neu wedi dringo yn y gorffennol, hoffent gael eich barn. Mi fysai’n wych pe baech yn rhoi ychydig o funudau i lenwi’r arolwg yma ar-lein. Byddent wedyn yn rhoi eich enw i mewn i gystadleuaeth gyda chyfle i ennill gwobr o £250.

Linc i'r arolwg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/HRLVGM5