Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cerdded yn Uwch - Ionawr 2018

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 2, 2017

​​Cyfle i 8 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith, bydd yr unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fentor, yn cael hyfforddiant a chael cyfle i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hanfodol i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac ennill cymwysterau a fydd yn galluogi iddynt weithio yn y sector awyr agored yng ngogledd Cymru.

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.