Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Rydym ynghanol diweddaru’r brif wybodaeth sydd gennym ar ein hadran clybiau, gan gynnwys cyfeiriad gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth berthnasol eraill.

Edrychwch ar y wybodaeth sydd gennym ar hyn o bryd ar gyfer eich clwb chi a gadewch i ni wybod os ydi’r wybodaeth yn gywir neu os oes unrhyw beth angen ei newid.  

Dilynwch y ddolen yma i fynd i’r adran clybiau o’n gwefan http://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/clwb/holl/ 

Cliciwch ar y ddolen yma   a chwblhau’r ffurflen gyda’r wybodaeth gywir. Os ydych yn cael unrhyw drafferth wrth agor y ffurflen ar-lein, cysylltwch â mi ac mi wnâi yrru fersiwn Word atoch.

Gofynnwn i chi gwblhau’r ffurflen erbyn y 1af o Fehefin 2017

Os nad yw eich clwb yn bodoli mwyach, neu wedi newid dwylo, yna cysylltwch â mi gyda’r manylion cyswllt cywir.