Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Cyfle i Wirfoddoli i Glwb Beicio

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

Dewch draw i brofi beicio yng Nghanolfan Plas Menai.  Mae gennym hyfforddwyr profiadol ac offer arbenigol er mwyn gwneud beicio yn hygyrch i bawb.

Bydd amrywiaeth o feiciau ar gael i bobl gydag anableddau, eu teuluoedd a’u ffrindiau, gan  gynnwys beic ochr wrth ochr, beic tandem a chludwr cadair olwyn.

Eisiau bod yn rhan o’r clwb, yna beth am wirfoddoli?