Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cynllun Hyfforddai Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.  

Gall y gweithgareddau yma gynnwys canwio, ceufadu, hwylio, cwch achub, arweinydd mynydd a chymorth cyntaf.

Mae’r cynllun dros gyfnod penodol o 12 mis gan gychwyn ym mis Medi 2015. Mae’r cynllun wedi ei sefydlu ers nifer o flynyddoedd gyda nifer wedi sicrhau swyddi parhaol yn y gwersyll a chanolfannau eraill ar ôl cwblhau eu cyfnod dan hyfforddiant.

Telir cydnabyddiaeth fisol ynghyd â darparu llety a bwyd yn rhad ac am ddim.

Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Cyfarwyddwr, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn,Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST  

01678 541 000 neu huwantur@urdd.org

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Mehefin 26ain 2015