Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Enwebiad i glwb ysbrydoledig sy’n creu tonnau yn y gymuned.

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2017

Mae diwylliant newydd o syrffwyr ifanc wedi datblygu yn ardal Dyffryn Conwy yn dilyn sefydliad Clwb Syrffio Dyffryn Conwy, gan ysbrydoli nifer o blant a phobl ifanc yr ardal i gael blas o gamp newydd.

Mae’r clwb wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobr Llwyddiant Arbennig o fewn categori’r clybiau, fel rhan o Wobrau Chwaraeon y BBC ar gyfer 2017.

Sefydlwyd Clwb Syrffio Dyffryn Conwy oherwydd y cydweithio agos a’r dyhead o gael mwy o blant i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, rhwng y gymuned leol, y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Conwy a Surf Snowdonia.

 

Hyd yn hyn, mae dros 120 o blant lleol rhwng 8-17 wedi cael y cyfle i syrffio mewn amgylchedd diogel.

 

Mae cynhwysiad yn un o brif flaenoriaethau’r clwb. Yr uchelgais ydi rhoi’r cyfle i blant lleol gael profi’r llonder o syrffio, beth bynnag yw eu hoed, incwm teuluol neu’u gallu.

 

Mae’r aelodau yn cyfarfod am 7.30yb ar foreau Sadwrn rhwng Ebrill a Thachwedd.

 

Darllenwch mwy am Glwb Syrffio Dyffryn Conwy ar eu gwefan