Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Galwch draw am gyngor ar wirfoddoli pob dydd Mawrth

Ysgrifennwyd ar Mawrth 23, 2018

​Galwch draw am gefnogaeth i wirfoddoli. Bydd ein sesiynau yn parhau ar ôl gwyliau'r Pasg, sef o Ebrill y 10fed ymlaen

Rydym yn cynnal sesiynau ‘galw i mewn’ i unrhyw un yng Ngogledd Cymru sy’n awyddus i wirfoddoli i’r Bartneriaeth Awyr Agored, yn ogystal ag unigolion sydd eisoes yn gwirfoddoli ond yn dymuno derbyn mwy o gefnogaeth.

Efallai bod gwirfoddoli yn yr awyr agored yn beth hollol newydd i chi. Efallai eich bod yn ansicr ar le i gychwyn neu yn brin o hyder. Efallai eich bod angen hyfforddiant ymarferol ond ddim yn siŵr pa gymwysterau ‘da chi eu hangen.

Bydd y sesiynau yn rhoi arweiniad a chefnogaeth ar nifer o bethau gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a mentora ymarferol, cyngor ar gymwysterau. Bydd hyn hefyd yn gyfle i gael sgwrsio â gwirfoddolwyr eraill, felly dewch draw i’n swyddfeydd ar ddyddiau Mawrth. Cofiwch gysylltu o flaen llaw.