Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Gwobrau Busnesau Conwy 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored a’u gwirfoddolwyr ers dros 10 mlynedd bellach. Dros y saith mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn cefnogi unigolion sy’n ddi-waith drwy gynnig rhaglenni mentora iddynt, gyda’r bwriad o wella’u hiechyd, lles, hyder a’u hysgogiad, gan roi’r sgiliau, profiad a chymwysterau iddynt gael cyflogaeth o fewn y sector awyr agored.

Mae’n braf gennym gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer categori Cynnwys Cymunedau yng Ngwobrau Busnesau Conwy 2017 ddydd Gwener yma. 

Dymunwch bob lwc i ni!