Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Gwynedd yn Pedlo i’r Brig!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Beicio Mynydd Ysgolion Gogledd Cymru yn Ganolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn ar Fehefin 16 eleni.

Roedd 60 o feicwyr mynydd brwdfrydig wedi cyrraedd rhestr gychwyn y gystadleuaeth gyda cynrychiolaeth o 6 sir Gogledd Cymru  yn bresennol (Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)

Roedd dechrau'r digwyddiad am 10:00 wedi rhoi cyfle i ddarparwyr y diwrnod - Beicio Cymru  osod cwrs sgiliau a her beic sbin, newydd ar gyfer 2017 i wneud y rownd derfynol ychydig yn fwy diddorol. 

Roedd y cwrs beicio mynydd wedi ei osod drwy drac bresennol godidog ar gyfer beicio gyda golygfeydd syfrdanol. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig gyda'r holl gystadleuwyr yn edrych i bedlo eu ffordd i fuddugoliaeth.

Yn gyntaf roedd y treialon amser unigol lle weler y beicwyr cryff i allugoi grwpio y beicwyr yn barod i’r rownd derfnyol nes ymlaen yn y diwnrod. Gyda'r holl dimau gwddf a'r gwddf i fod yn enillwyr roedd hi lawr at y rasus llinell terfynol i benderfynu ar bencampwyr eleni!

Dyma’r Canlyniadau:

Merched 7 ac 8 - 1. De Gwynedd, 2.Gogledd Gwynedd, 3. Fflint

Bechgyn 7 ac 8 - 1. De Gwynedd, 2.Gogledd Gwynedd, 3.Conwy

Merched 9 a 10 - 1. De Gwynedd, 2. Gogledd Gwynedd

Bechgyn 9 a 10 - 1.Conwy, 2.Gogledd Gwynedd, 3.De Gwynedd

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan. Roedd yn ymddangos fod pob cystaldeuydd wedi mwynhau'r diwrnod a pawb wedi gadael gyda mwd ar eu dillad a gwên fawr ar eu gwynebau. Roedd Gwynedd bendant ar frig y podiwm yn Llanrwst gyda beicwyr yn awyddus i barhau gyda hyfforddiant beicio ac ymuno â chlybiau lleol yn y dyfodol agos.

Mae'n amlwg fod Beicio Mynydd yn dod yn boblogaidd yng Ngogledd a De'r Sir gan fod dros 250 o fyfyrwyr (y mwyaf erioed) wedi cystadlu yn Llanberis a Choed y Brenin i ennill lle i gynrychioli eu sir yn y rownd derfynol yn Llanrwst.

Diolch yn fawr iawn i’r holl bartneriaid oedd yn rhan o wneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant ysgubol eto eleni. Beicio Cymru, Partneriaeth Awyr Agored ac heb anghofio Tim Chwaraeon Tîm am Oes Gwynedd am ddarparu’r cyfle i fyfyrwyr ysgolion uwchradd ledled Gwynedd.

Cadwch lygad allan ar dudalen Facebook a Trydar 'Byw'n Iach Gwynedd' ar gyfer cyfleoedd Beicio Mynydd a gwybodaeth am y gystadleuaeth  flwyddyn nesaf. Gadewch i ni weld faint fydd yn cynrychioli Gwynedd yn y rownd derfynol flwyddyn nesaf ?