Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Gŵyl Awyr Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 5, 2014

Medi’r 20fed 2014 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig

Mae’r ŵyl yn agored i wirfoddolwyr ac aelodau’r clybiau sy’n aelodau

llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored (Am restr o’r clybiau sy’n aelodau llawn, cliciwch yma).

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau awyr agored a redir yn gwbl gan wirfoddolwyr. Mae modd i aelodau a gwirfoddolwyr y clybiau ddewis o nifer o weithgareddau - ar y dŵr ac ar y tir, felly mae’n gyfle gwych i roi cynnig ar weithgaredd neu ddysgu sgiliau newydd.

Mae tair rhan i’r diwrnod; sesiwn y bore, sesiwn y prynhawn a’r digwyddiadau gyda’r nos gan gynnwys barbaciw, siaradwyr gwadd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored.

Cewch ddod i unrhyw ran yr hoffech chi neu aros drwy’r dydd, ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, felly cadwch le ar y sesiynau y byddwch chi yn eu mynychu. Bydd unrhyw ddogfennau perthnasol ar gael i’w lawr lwytho isod - cadwch le rŵan i osgoi siom, gan mai’r cyntaf i’r felin fydd hi!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Elin ar elin.humphreys@partneriaeth-awyr-agored.co.uk/ 01690 720168