Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

(Ail Hysbyseb) Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Gwasanaeth Awyr Agored De Cymru

Ysgrifennwyd ar Chwefror 20, 2017

Mae Gwasanaeth Awyr Agored Urdd Gobaith Cymru yn darparu ystod eang o weithgareddau anturus awyr agored cyfrwng Cymraeg.

Edrychir am Swyddog Datblygu Awyr Agored a fydd yn trefnu, cynnal, arwain ac achredu sesiynau gweithgareddau awyr agored mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Bydd y swydd wedi ei lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, a’r gwaith darparu yn bennaf yn ne Cymru.

I gyflawni’r swyddi yn effeithiol bydd angen cymwysterau addas a phrofiad o ddarparu gweithgareddau awyr agored i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ogystal â’r swydd hon mae’r Gwasanaeth Awyr Agored yn chwilio am hyfforddwyr i ehangu eu tim o staff achlysurol a llawrydd. I drafod hyn cysylltwch â Sion Lloyd ar 01678 541017.

Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd, 

Swyddfa'r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd,CF10 5AL

.

(Cytundeb hyd at 31.5.18)

Cyflog: Graddfa 7 (£24,189 - £28,042)

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Huw Antur ar 01678 541000 neu huwantur@urdd.org 

Dyddiad cau:    Hanner dydd ar Fawrth 10fed 2017.