Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Awst 16, 2017

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2017 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar yr 23ain o FEDI am 5.00yp am y dibenion canlynol: 

·         I dderbyn adroddiad y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr.

·         I dderbyn y cyfrifon am y flwyddyn a orffennwyd  ar yr 31ain o Fawrth 2017.

·         Ethol Cyfarwyddwyr

·         I dderbyn enwebiadau am aelodaeth Weithredol

·         I cymeradwyo newidiadau i’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu

Gyrrwch unrhyw enwebiadau ar gyfer Cyfarwyddwyr ac aelodaeth Gweithredol i ysgrifennydd y cwmni erbyn Medi’r 1af 2017 os gwelwch yn dda.

Trwy orchymyn y Bwrdd