Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Lara Frith Williams :Fy mhrofiad i gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Ysgrifennwyd ar Medi 12, 2017

Mi glywais am y Bartneriaeth Awyr Agored am y tro cyntaf wrth siarad gyda hyfforddwr dringo yng Nghaernarfon yn ystod Hydref 2016. Mi ro’n i’n ysu i ddechrau gyrfa fel arweinydd mynydd, ond gan fy mod yn rhiant sengl i bedwar o blant, yn ogystal â bod yn ddi-waith, roedd ceisio hel fy mhres i dalu am yr hyfforddiant a’r asesiad bron yn amhosib.

Mi gysylltais ag Owain Williams, a gan fy mod yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, mi gefais le ar gwrs dros gyfnod o ddeg wythnos. Roeddem yn cyfarfod ddwywaith yr wythnos ac yn ystod y cyfnod yma mi ddysgais am ddarllen map yn gywir, defnyddio cwmpawd a dysgu am y sgiliau o gyfri camau ac amseru.

O fewn yr wythnosau cyntaf roedd fy hyder wedi codi ac erbyn y degfed wythnos, cefais swydd o fewn YHA. Hon oedd y swydd gyntaf i mi gael mewn 13 mlynedd! Darparodd y Bartneriaeth Awyr Agored y cyllid ar gyfer y cwrs AM, ac yn ystod yr wythnos yma, dywedodd Paul Poole, fy hyfforddwr, wrthai fy mod wedi profi’n hun yn ystod yr wythnos ac i mi fynd a bwcio’n asesiad. Felly dyna wnes. Mi wnes i wirfoddoli i gwmni o’r enw GOLondon, gan fagu profiad o arweinyddiaeth  a rheoli grŵp. Cefais hefyd y cyfle i weithio fel hyfforddai ar gyfer ychydig o gwmniau, ond yn benodol, cwmni o’r enw Breese Andventures. Roedd y gefnogaeth gefais gan y cwmni yma yn amhrisiadwy. Ni fysa ganddai’r hyder i gysylltu â’r cwmniau yma cyn i mi fynd ar gwrs deg wythnos Owain.

Mi dreuliais bob munud rhydd ar y mynyddoedd yn ymarfer fy sgiliau mordwyo ac yn adolygu, ac ar y 7fed o Awst, mi basiais fy asesiad. Ers hyn, ‘dwi wedi sefydlu cwmni fy hun o’r enw Anturiaethau Mynyddoedd Eryri, tra hefyd yn parhau gweithio ar liwt fy hun i gwmnïau fel RAW Adventures, Breese Adventures, GO London ac Active Challenge.

Mae’r un alwad ffôn i’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl. Mae’r hyder ‘dwi wedi ei fagu dros y cwrs o ddeg wythnos gydag Owain yn amhrisiadwy! Mi’n helpodd i ddatblygu’n hyder i gredu y gallaf gyrraedd fy ngôl ac ar ôl ychydig o fisoedd o waith caled, dyna wnes i. Fedrai ddim diolch digon i Owain a’r Bartneriaeth Awyr Agored am fy helpu ar fy nhaith i ddod yn Arweinydd Mynydd.