Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Llawlyfr Clybiau 2017 - Helpwch ni drwy ddiweddaru eich manylion!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Gyda dros 100 o glybiau wedi’u rhestru ar ein basdata,  mae’n amser i ni ei ddiweddaru! 

Cewch  weld ein basdata ar lein yma

Dim ar y rhestr? Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein neu gyrrwch eich manylion at lowri.hurdman@partneriaeth-awyr-agored.co.uk gan gynnwys:

  • Enw’r clwb
  • Enw cyswllt, rhif ac e-bost
  • Man cyfarfod, dyddiad ac amser
  • Gwefan (os yn berthnasol)
  • Tudalennau Cymdeithasol
Unwaith y byddem yn derbyn eich manylion, mi fyddem mewn cysylltiad â chi i gadarnhau.