Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Meithrin cyswllt â natur

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2017

​Hoffai SDAA Cymru / IOl Wales eich gwahodd i'w cynhadledd undydd. Yn ogystal â sgwrs gan Iolo Williams ac yna sesiwn holi gydag ef, cewch gyfle i ddysgu mwy am waith Grwpiau Siarter Awyr Agored Cymru; cyfle i weld detholiad o ffilmiau o oreuon Gŵyl Ffilmiau Mynydd Llanberis; dewis o amrywiaeth o weithdai am fanteision cysylltu gyda natur a sut gallwn feithrin y cyswllt yna yn ein hunain a'n cleientiaid yn well; ac amser dros de / coffi a chinio i edrych ar arddangosfeydd yn ein hystafelloedd arddangos. Cynigir rhai gweithdai yn Gymraeg, rhai'n ddwyieithog a rhai yn Saesneg. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael drwy gydol y gynhadledd.

****Disgownt ar dicedi i aelodau y Bartneriaeth Awyr Agored am £69!****  NAWR £45!

Os rydych yn fyfyrwyr ac yn aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored, mae yna dicedi ar gael am £30!

Dilynwch y linc ir wefan IOL am fanylion llawn

https://www.outdoor-learning.org/Courses-Events/Event-Registration/EventId/3388