Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Parchu’r Mynyddoedd - Medi’r 30ain 2017 -  Capel Curig (Plas y Brenin)

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ymunwch â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chadwch Gymru’n Daclus ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ar ddiwrnod o lanhau a gweithgareddau awyr agored, fel rhan o ymgyrch Parchu’r Mynyddoedd (UIAA Respect the Mountains). 

http://theuiaa.org/the-uiaa-mountain-sustainability/respect-the-mountains/

Bwriad prosiect Parchu’r Mynyddoedd ydi codi ymwybyddiaeth o effaith gweithgarwch dynol ar y mynyddoedd. 

Yn y bore byddem yn glanhau lleoliad lleol ac ar ôl cinio bydd cyfle i chi roi cynnig ar weithgareddau gan gynnwys canŵio, padlo ar eich traed a dringo yn yr awyr agored. Mae’r diwrnod yn addas i bawb ond mae cadw lle o flaen llaw yn hanfodol.

https://goo.gl/forms/ntNc1KrC38TnyuW33

Fel rhan o’r un digwyddiad rydym yn cydweithio â Chymdeithas Eryri i drefnu glanhau Cwm Hetiau, yn uchel i fyny’r Wyddfa. Bydd y digwyddiad yma yn cael ei arwain gan Rob Collister, Tywyswr Mynydd Prydeinig, a bydd yn edrych ar amgylchedd y Cwm. Mae mynediad at Gwm Hetiau yn eithaf heriol felly bydd angen i unigolion fod â lefel dda o ffitrwydd a phrofiad o gerdded mynyddoedd. Mae nifer cyfyngedig o lefydd felly bydd angen archebu o flaen llaw. Mae gwisgo het wirion yn hanfodol!

Am fwy o wybodaeth ac i archebu’ch lle ar un o’r digwyddiadau, cysylltwch â Simon Jones ar simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu ffonio 01690 720169