Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Proffil: Stuart Leslie

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Dechreuodd Stuart i badlo pan oedd yn 15, gan brofi nifer o wahanol ddisgyblaethau padlo, o gaiacio môr a dŵr gwyn i ganŵio agored a syrffio tonnau. Daeth ei brif gariad at gaiacio môr tra’n 16 mlwydd oed wedi iddo glywed cyflwyniad gan Phil Clegg am ei gylchfordaith o amgylch y DU yn Symposiwm Caiacio Môr Ynys Môn.

Yn dilyn hyn, mi roedd yn benderfynol o wneud y fordaith ac mi wthiodd ei hun gan ddatblygu’i sgiliau. Pedair blynedd yn ddiweddarach, gwynebodd Stuart yr her o gylchfordeithio gyda’i frawd Craig a’i ffrind Lee, ac fe’u cwblhawyd ym Medi 2012.

Nhw yw’r cyntaf i gwblhau’r daith mewn cyfeiriad gwrthglocwedd a chymerodd 96 diwrnod iddynt ei gyflawni. Stuart hefyd yw’r person ieuengaf i’w gwblhau. Bellach, yn 25 oed, teimlai Stuart bod ganddo lawer o alldeithiau i’w cyflawni yn y dyfodol agos.

Felly, pam bod Stuart mor hoff o badlo?  

“Gall padlo fynd â chi i gymaint o wahanol lefydd. ’Dwi wedi gweld mannau anhygoel o’r byd ac mae gennyf nifer o lefydd dal i’w gweld.

Teimlaf, yn 25 oed, na fyswn fyth wedi gweld gymaint heb badlo. Mae gymaint o amrywiaeth i’w cael - o alldeithiau llethol i deithiau hamddenol sy’n eich gwneud chi deimlo fel y dyn cyfoethocaf a hapusaf ar y ddaear.

Rwyf wastad wedi bod yn hoff o’r môr ac ni allaf feddwl am well crefft i ryngweithio â’r môr na chaiac.

Mae Stuart bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun fel hyfforddwr caiac môr a chanŵ ar Ynys Môn. Ar ddechrau 2017 dechreuodd weithio gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored gan helpu aelodau clybiau’r ardal gyrraedd eu nodau o ennill cymwysterau uwch neu fod yn fwy cyfforddus a chymwys ar y dŵr.