Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Sesiynau Blasu Deifio!

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

Dydd Llun, Medi 4ydd 2017

Dydd Lun, Hydref 9fed 2017

Dydd Llun, Tachwedd 6ed 2017

Dydd Llun, Rhagfyr 11eg 2017

Cynhelir y sesiynau ym Mhwll Nofio Canolfan Hamdden Bae Colwyn rhwng 8yh - 10yh. I gadw’ch lle, cysylltwch â Chris Jones, ysgrifennydd Clwb Tan Ddŵr Gogledd Cymru ar 07896 170490