Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Swydd Wag: SWYDDOG GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED RHANBARTHOL (CYNHWYSOL)

Ysgrifennwyd ar Ionawr 17, 2017

Wedi’i sefydlu yn 2005, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus ac effeithiol sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw. 

Mae’r Elusen yn dymuno recriwtio Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Rhanbarthol i wella mynediad i’r awyr agored i bobol anabl yn yr ardal. 

​Swydd llawn amser (37 awr yr wythnos)

CYFLOG: £25,000 (cytundeb cyfnod penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2019)

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am y swydd yma; Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, Ein Gweledigaeth

I ymgeisio, e-bostiwch tracey.evans@partneriaeth-awyr-agored.co.uk gyda’ch llythyr cais a’ch CV

Dyddiad cau - 14 Chwefror 2017 – 1pm

Dyddiad cyfweliadau– Chwefror 23ain 2017 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig, Conwy.