Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Tasg Glanhau - Cwm Hetiau

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 30ain, bydd Cymdeithas Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn uno i lanhau un o gymoedd uchaf yr Wyddfa, sef Cwm Hetiau. Bydd y dydd yn cael ei arwain gan Rob Collister (Cymdeithas Eryri ac arweinydd mynyddoedd IMFGA) gan ddechrau o font Blaen y Nant ym mwlch Llanberis (SH 62268 56956), a dylid gorffen erbyn 4yp. Mae llefydd parcio yn brin ym mwlch Llanberis felly efallai bydd angen i chi rannu car neu ddefnyddio trafnidiaeth arall. Bydd angen i’r unigolion ddod ag offer cerdded, pecyn bwyd a bod yn gorfforol ffit ar gyfer diwrnod ar y mynydd.

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â Simon Jones ar simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu ffoniwch 01690 720169.

Mae’r diwrnod yn rhan o benwythnos o ‘Wneud Gwahaniaeth’ Cymdeithas Eryri http://snowdonia-society.org.uk/cy/digwyddiad/penwythnos-gg/ a diwrnod Parchu’r Mynyddoedd y Bartneriaeth Awyr Agored http://theuiaa.org/the-uiaa-mountain-sustainability/respect-the-mountains/