Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Ydych chi’n mwynhau cerdded bryniau, mynydda a dringo?

Ysgrifennwyd ar Hydref 10, 2017

Ydych chi’n awyddus i ennill cymhwyster ac arwain eraill ar fryniau a chlogwyni?

Rydym yn chwilio am unigolion neu grwpiau sy’n awyddus i fynd ar gwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd dwyieithog a chwrs hyfforddiant Dringen Sengl (SPA) dwyieithog yn y flwyddyn nesaf.

Os oes gennych chi ddiddordeb, yna gyrrwch eich enw i simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk erbyn Rhagfyr 1af er mwyn i ni gael gweld y niferoedd sydd â diddordeb.