Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 4, 2017

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau?

Hoffem ni, fel rhan o’r

Bartneriaeth Awyr Agored, rannu llwyddiannau eich clwb drwy ein  e-newyddlen er mwyn hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal.

Os oes gennych unrhyw stori i’w rannu, cysylltwch â ni.

Gyrrwch eich storïau i lowri.hurdman@partneriaeth-awyr-agored.co.uk