Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Llwyddiant Cystadleuaeth Bowldo Cynhwysol gyntaf Y Bartneriaeth Awyr Agored

​Bu’r gystadleuaeth bowldro cynhwysol gyntaf, a drefnwyd yn ddiweddar gan y Bartneriaeth Awyr Agored ar y cyd â rhaglen 5x60 yr ysgolion a phartneriaid arall, yn llwyddiant ysgubol.

Fel rhan o brosiect Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored, anogwyd yr ysgolion AAA i gymryd rhan yn y gystadleuaeth am y tro cyntaf ers iddi gael ei sefydlu 5 mlynedd yn ôl.

Cafodd y gystadleuaeth gefnogaeth swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru ar Ynys Môn.

‘Bu’r gystadleuaeth yn enghraifft glir o ddarpariaeth gynhwysol. Cafodd yr ysgolion AAA eu hintigreiddio i’r gystadleuaeth heb unrhyw addasiadau neu newid yn y system sgorio. Cafodd y disgyblion ychydig o gefnogaeth bellach i geisio gwella eu hyder a datrys y…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

________________________________________________

Eisiau rhoi cynnig ar gerdded bryniau?

​Prosiect gyda Tai Gogledd Cymru. Cylchdaith o amgylch Pen y Gogarth. Gweler poster am fanylion

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2017

________________________________________________

Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror 2017

​Mae Simon yn aelod cychwynnol o Glwb Mynydda Môn ar Ynys Môn. Dechreuodd y clwb yn dilyn ychydig o sesiynau blasu ac roedd Simon yn un o’r grŵp bach oedd yn awyddus i gynnal y clwb. Mae’r clwb yn aelod o’r BMC ac maent yn cynnig sesiynau dringo dan do wythnosol yn ogystal â theithiau a digwyddiadau rheolaidd. Mae Simon yn aelod o bwyllgor y clwb ac yn dal ei wobr wal ddringo.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at ei Wobr Dringfa Sengl a Gwobr Arweinydd Mynydd er mwyn iddo allu cyflwyno aelodau newydd i’r gweithgareddau. 

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2017

________________________________________________

Cynllun Ceidwaid Ifainc

Chwilio am sialens newydd? 

Awyddus i ddysgu sgiliau newydd?

Os felly, gall y  Cynllun Ceidwaid ifainc fod y peth i chi

Dyddiad Cau, Ebrill 21ain 2017

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mawrth 1, 2017

________________________________________________

Fforwm Clwb y Bartneriaeth Awyr Agored

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd hyd at ddau aelod o’ch clwb i’r fforwm clwb ym Mhlas y Brenin.

 Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i glybiau ddarganfod mwy am y cymorth sydd ar gael iddynt drwy’r Bartneriaeth Awyr Agored, awdurdodau lleol ac CLG gan gynnwys gwybodaeth ar gyllid, cyfleoedd hyfforddi a chefnogaeth mentor. 

Yn ogystal â hyn, bydd cyfle i ymgysylltu â chlybiau eraill yn yr ardal. Bydd gennym hefyd siaradwr gwadd yn rhoi sesiwn byr ar gynllunio a diogelwch o fewn gwahanol ddigwyddiadau. 

Yn dilyn hyn, byddem yn rhannu’r clybiau er mwyn cael trafodaethau sy’n fwy perthnasol i wahanol siroedd. Bydd agenda ffurfiol y noson yn gorffen am 7.45yh ac wedyn mi fyddem yn croesawu…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 28, 2017

________________________________________________

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Dyddiadau newydd wedi’u hychwanegu!

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis Mawrth ac Ebrill yma gan gynnwys

Caiacio i ddechreuwyr, Caiacio Canolradd a Chaiacio ar lefel Uwch

Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd neu gymwysterau y gallwch eu hennill i fod yn hyfforddwr cymwys o fewn y sector awyr agored.

Mae gennym Galendr Addysg Hyfforddiant ar-lein lle bydd cyrsiau sydd i’w ddod yn cael eu rhestru. Dilynwch y linc i’r calendr yma

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Simon ar simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 26, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›