Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Gweithgareddau hanner tymor mis Chwefror yng Ngwynedd

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 15, 2017

________________________________________________

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau?

Hoffem ni, fel rhan o’r

Bartneriaeth Awyr Agored, rannu llwyddiannau eich clwb drwy ein  e-newyddlen er mwyn hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal.

Os oes gennych unrhyw stori i’w rannu, cysylltwch â ni.

Gyrrwch eich storïau i lowri.hurdman@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 14, 2017

________________________________________________

Diwrnod Agored Dringo Hygyrch mis Mawrth yma

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

________________________________________________

Cyflwyniad i Hwylio ‘OnBoard’ mis Ebrill yma

​Cwrs Hwylio i ddechreuwyr. Rhowch gynnig ar hwylio gyda rhaglen ‘On Board’ yr RYA 

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

________________________________________________

Llawlyfr Clybiau 2017 - Helpwch ni drwy ddiweddaru eich manylion!

Gyda dros 100 o glybiau wedi’u rhestru ar ein basdata,  mae’n amser i ni ei ddiweddaru! 

Cewch  weld ein basdata ar lein yma

Dim ar y rhestr? Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein neu gyrrwch eich manylion at lowri.hurdman@partneriaeth-awyr-agored.co.uk gan gynnwys:

Enw’r clwbEnw cyswllt, rhif ac e-bostMan cyfarfod, dyddiad ac amserGwefan (os yn berthnasol)Tudalennau CymdeithasolUnwaith y byddem yn derbyn eich manylion, mi fyddem mewn cysylltiad â chi i gadarnhau.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

________________________________________________

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Cyrsiau yn ystod mis Mawrth

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis Mawrth yma gan gynnwys

Caiacio i ddechreuwyr, Caiacio Canolradd a Chaiacio ar lefel Uwch

Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd neu gymwysterau y gallwch eu hennill i fod yn hyfforddwr cymwys o fewn y sector awyr agored.

Mae gennym Galendr Addysg Hyfforddiant ar-lein lle bydd cyrsiau sydd i’w ddod yn cael eu rhestru. Dilynwch y linc i’r calendr yma

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Simon ar simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 12, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›