Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Newydd i 2018! Sesiynau Sgïo i famau

Sesiynau sgïo i famau a’u plant. Gwelwch ein poster am fanylion

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 16, 2017

________________________________________________

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo ac eisiau darganfod mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

​​​Cyfle i 8 o bobl ifanc o Porthmadog, Pwllheli, Harlech sy’n ddi-waith a rhwng 18-24 oed gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith, bydd yr unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fentor, yn cael hyfforddiant a chael cyfle i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hanfodol i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac ennill cymwysterau a fydd yn galluogi iddynt weithio yn y sector awyr agored yng ngogledd Cymru.

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

________________________________________________

Gwirfoddolwraig y Mis - Hydref 2017 - Judy Clarke Clwb Canŵio Colwyn

​Mae Judy wedi bod yn aelod o Glwb Canŵio Colwyn am 6 mlynedd bellach. Mae hi’n wirfoddolwraig gweithgar ac mae hi wrth ei bodd yn padlo ar y môr. Mae wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid y Bartneriaeth i ddatblygu gwirfoddolwyr newydd ar gyfer y clwb. Eleni mae hi wedi ennill ei gwobr arwain 3* ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ei gwobr arwain môr (yr hen wobr 4*). Un o amcanion eraill Judy ydi ceisio annog mwy o ferched i badlo ar y môr.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2017

________________________________________________

RYDYM YN CHWILIO AM YMDDIRIEDOLWYR NEWYDD

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i  gryfhau’r Bwrdd trwy benodi hyd at pedwar aelod anweithredol gydag arbenigedd a sgiliau yn y meysydd canlynol: ADNODDAU DYNOL, CYFREITHIOL, MASNACHOL, MARCHNATA, IAITH GYMRAEG.  

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, cwmni elusennol a sefydlwyd yn 2004, yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus, effeithiol  a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw. Mae’r cwmni’n awyddus i benodi tri ymddiriedolwr newydd (swyddi anweithredol) i fod yn rhan o’r Bwrdd. Oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfrannu at waith a llywodraethiant elusen leol sy’n ceisio gwella cyfle…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 8, 2017

________________________________________________

Gwersi Sgïo

​Gwahoddir Disgyblion Blynyddoedd 4, 5 & 6 yr ysgolion cynradd Ynys Môn i Wersi Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 5, 2017

________________________________________________

Cerdded yn Uwch - Ionawr 2018

​​Cyfle i 8 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith, bydd yr unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fentor, yn cael hyfforddiant a chael cyfle i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hanfodol i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac ennill cymwysterau a fydd yn galluogi iddynt weithio yn y sector awyr agored yng ngogledd Cymru.

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 2, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›