Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Chw 2018

Cyfleoedd Dringo a Sgïo cynhwysol i bobl ifanc anabl ar Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Chwefror 14, 2018

​Mae gwersi sgïo cynhwysol wrthi’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Sgïo Llandudno a sesiynau dringo cynhwysol ar wal ddringo’r Indy, Llanfairpwll. Ariennir y sesiynau yma gan Gronfa Grantiau Bach- Gweithgareddau…

Codi arian gyda heriau dringo ‘Climbing4all’

Ysgrifennwyd ar Chwefror 12, 2018

​Cyfle gwych i ddringo a chodi arian tuag at elusen (fel y Bartneriaeth Awyr Agored) Mi fydd unrhyw arian a godir yn mynd tuag at gystadlaethau dringo ysgolion Gogledd Cymru…

Gwirfoddolwr y mis: Ionawr 2018 - ​Stephen Weake Pŵer Seiclo- Clwb Seiclo Hygyrch

Ysgrifennwyd ar Chwefror 5, 2018

Mae Steve wedi bod yn ran allweddol o waith cynllunio a sefydliad yr hwb seiclo yng Ngwynedd. Mae ganddo brofiad blaenorol o’r hyn gan ei fod eisoes wedi gweithio ar…

​Ail sefydlu Clwb Rhwyfo MOELFRE

Ysgrifennwyd ar Chwefror 5, 2018

Yn ystod 2017 bu sawl cyn-aelod a nifer o rwyfwyr newydd yn brysur iawn yn ail sefydlu'r clwb yma ym Moelfre, Ynys Môn. Nid yw'r clwb wedi bod yn weithredol…

Ion 2018

​NEWYDDION CLWB:  Breeze Coed y Brenin

Ysgrifennwyd ar Ionawr 30, 2018

Grŵp beicio mynydd i ferched ydi Breeze Coed y Brenin. Wedi’i leoli yn ardal Dolgellau, mae’r grŵp yn cynnal reidiau rheolaidd sy’n addas i bob gallu. Cafodd y grŵp  ei…

​Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2018

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yng Nghystadleuaeth Bowldro Ysgolion Môn, Wal Ddringo Indy, Llanfairpwll ar ddydd Mawrth 6 Chwefror 2018. Bydd 20 o dimau’n cystadlu am eu lle…

Whizz Kids - Cydlynydd Clwb, Cymru

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2018

Cerdded yn Uwch - Mawrth 2018

Ysgrifennwyd ar Ionawr 21, 2018

​Ein rhaglen newydd i unigolion dros 25 ac yn ddi-waith yng Ngwynedd, Conwy a Mon.

Parhewch i siopa yn Co-op - Mae pob ceiniog yn helpu!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 14, 2018

Mae gennym newyddion cyffrous iawn ar eich cyfer! Mae rhaglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored wedi cofrestru fel un o achosion da y Co-op. Ein bwriad ydi sefydlu…

Rhag 2017

Cynllun Ceidwaid Ifainc 2018

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 28, 2017

​Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cynllun cyffrous i bobl ifanc yn 2018. Maen nhw’n chwilio am 10 o fechgyn a merched brwdfrydig rhwng 14…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008