Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Ion 2018

​Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2018

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yng Nghystadleuaeth Bowldro Ysgolion Môn, Wal Ddringo Indy, Llanfairpwll ar ddydd Mawrth 6 Chwefror 2018. Bydd 20 o dimau’n cystadlu am eu lle…

Whizz Kids - Cydlynydd Clwb, Cymru

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2018

Cerdded yn Uwch - Mawrth 2018

Ysgrifennwyd ar Ionawr 21, 2018

​Ein rhaglen newydd i unigolion dros 25 ac yn ddi-waith yng Ngwynedd, Conwy a Mon.

Parhewch i siopa yn Co-op - Mae pob ceiniog yn helpu!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 14, 2018

Mae gennym newyddion cyffrous iawn ar eich cyfer! Mae rhaglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored wedi cofrestru fel un o achosion da y Co-op. Ein bwriad ydi sefydlu…

Rhag 2017

Cynllun Ceidwaid Ifainc 2018

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 28, 2017

​Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cynllun cyffrous i bobl ifanc yn 2018. Maen nhw’n chwilio am 10 o fechgyn a merched brwdfrydig rhwng 14…

Ein Adolygiad o 2017!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 19, 2017

​Dyma cip olwg  ar ein llwyddiannau 2017!

​Cwrs Ionawr 2018 : Gwneud y mwyaf o’r Gaeaf Tu Mewn: Hyfforddiant Corfforol a Meddyliol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 18, 2017

Mae Smart Climbing yn rhedeg Cwrs gyda John Kettle, Hyfforddwr Perfformiad. Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i wneud y mwyaf o’r gaeaf dan do yn y wal ddringo,…

Mentro i’r môr Gwyl San Steffan

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 13, 2017

Rhowch cynnig ar y môr dydd Gwyl San Steffan yma!​

Tach 2017

​Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur (AAIAC) yn Recriwtio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

Cyfle Gwirfoddol cyffrous i ddod yn aelod o bwyllgor ymgynghori antur! Mae Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur yn gorff arweiniol o fewn y sector ar gyfer diogelwch mewn gweithgareddau antur.…

Swydd Wag: Chwaraeon Cymru: Uwch Swyddogion o fewn y Tîm Chwaraeon Cymunedol

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

​Mae hwn yn gontract tymor llawn amser llawn hyd ddiwedd mis Mawrth 2019 (bydd yn ystyried secondiadau). Lleoliad: Yn hyblyg gyda swyddfeydd ym Mhlas Menai, Glannau Dyfrdwy a Chaerdydd (bydd…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008