Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Mai 2017

​Cynllun Hyfforddai Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Ysgrifennwyd ar Mai 10, 2017

Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.   Gall y gweithgareddau yma gynnwys…

Colegau addysg bellach yn dod o hyd i’w hantur ‘EPIC’ yn nigwyddiad newydd Her Eryri 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 5, 2017

​Ar 8 a 9 Mai, bydd mynyddoedd y gogledd yn croesawu dros 120 o fyfyrwyr coleg a mwy na 30 o staff a gwirfoddolwyr wrth iddynt gymryd rhan dros ddeuddydd…

Cyfleoedd Dringo ar gyfer merched a genethod mis Mai yma

Ysgrifennwyd ar Mai 3, 2017

Cymerwch olwg ar gyfleoedd gwych sydd yn dod i fyny mis Mai yma. Gwelwch ein posteri am fanylion. ​

Ebr 2017

Hyfforddiant ar Gynnwys Pobl Anabl mis Ebrill yma

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Gwelwch y poster am fanylion ​

Dewch i gerdded neu ddringo, gan ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch *Ardaloedd Blaenau Ffestiniog a Chonwy Ardal Conwy: Cychwyn 4ydd Mai Ardal Blaenau Ffestiniog: Cychwyn 5ed o Fai Rhaglen 10…

Disgyblion o Fôn wedi mwynhau taith bythgofiadwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

Treuliodd disgyblion o Fôn wythnos wych yn Alpau’r Swistir i ddysgu sut i sgïo yn ddiweddar. Roedd y grŵp, rhwng 10 ac 11 mlwydd oed, o Ysgol y Parc, Caergybi,…

Dysgu Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

​I gefnogi cwrs Sgïo Alpaidd Ysgolion Cynradd Ynys Môn, mae Canolfan Sgïo Llandudno yn cynnig pris gostyngol ar wersi Sgïo i Ddechreuwyr ar gyfer plant Ynys Môn rhwng 7 -…

Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Simon Owen - Clwb Rhwyfo Môr Conwy Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd…

Proffil: Stuart Leslie

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Dechreuodd Stuart i badlo pan oedd yn 15, gan brofi nifer o wahanol ddisgyblaethau padlo, o gaiacio môr a dŵr gwyn i ganŵio agored a syrffio tonnau. Daeth ei brif…

Maw 2017

Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Derbyniodd Wendy Jones wobr Gwirfoddolwr y Mis yn ddiweddar ar gyfer Ionawr 2017. Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008