Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Tach 2017

​Gwirfoddlwraig y Mis: Rhagfyr - Tanya Michael -  Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

Rhwng Ebrill a Thachwedd, mae Tanya wedi bod yn edrych ar ôl derbynfa’r clwb o 7.30yb ymlaen, cyn i’r aelodau gyrraedd. Mae cyfathrebiad da rhyngddi hi a gwirfoddolwyr eraill yr…

RYDYM YN CHWILIO AM YMDDIRIEDOLWYR NEWYDD

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 19, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i  gryfhau’r Bwrdd trwy benodi hyd at pedwar aelod anweithredol gydag arbenigedd a sgiliau yn y meysydd canlynol: ADNODDAU DYNOL, CYFREITHIOL, MASNACHOL, MARCHNATA, IAITH…

Newydd i 2018! Sesiynau Sgïo i famau

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 16, 2017

Sesiynau sgïo i famau a’u plant. Gwelwch ein poster am fanylion ​

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo ac eisiau darganfod mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

​​​Cyfle i 8 o bobl ifanc o Porthmadog, Pwllheli, Harlech sy’n ddi-waith a rhwng 18-24 oed gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr…

10 awgrym i’ch paratoi ar gyfer eich Asesiad Arweinydd Mynydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

​Ymunwch â chlwb mynydda/dringo lleol sydd wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chyngor Mynydda Prydain (BMC) er mwyn cael syniad o ddatblygiad personol, y newyddion diweddaraf ar fynediad a…

Gwirfoddolwraig y Mis - Hydref 2017 - Judy Clarke Clwb Canŵio Colwyn

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2017

​Mae Judy wedi bod yn aelod o Glwb Canŵio Colwyn am 6 mlynedd bellach. Mae hi’n wirfoddolwraig gweithgar ac mae hi wrth ei bodd yn padlo ar y môr. Mae…

Gwersi Sgïo

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 5, 2017

​Gwahoddir Disgyblion Blynyddoedd 4, 5 & 6 yr ysgolion cynradd Ynys Môn i Wersi Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno.

Cerdded yn Uwch - Ionawr 2018

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 2, 2017

​​Cyfle i 8 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith,…

Hyd 2017

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Chwaraeon y BBC eleni!​

Ysgrifennwyd ar Hydref 30, 2017

Mae Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi cyhoeddi enwau’r pymtheg enwebai terfynol a fydd yn cystadlu am y gwobrau cymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni. Gosodwyd yr enwebeion ar y…

GWAHODDIAD I DENDR

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwahodd tendrau ar gyfer ail-ddylunio a chynnal gwefan addas Mae cwmnïau yn cael ei wahaddod i roi ceisiadau i mewn ar gyfer yr anghenion sydd…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008