Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Chw 2017

Diwrnod Agored Dringo Hygyrch mis Mawrth yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Llawlyfr Clybiau 2017 - Helpwch ni drwy ddiweddaru eich manylion!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Gyda dros 100 o glybiau wedi’u rhestru ar ein basdata,  mae’n amser i ni ei ddiweddaru!  Cewch  weld ein basdata ar lein yma Dim ar y rhestr? Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein…

Cwrs Cymorth Cyntaf 1 Diwrnod RYA ym Mhlas Heli, Pwllheli

Ysgrifennwyd ar Chwefror 6, 2017

​Diwrnod llawn o wybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â gweithgareddau ar y dŵr.  Nos Lun/Nos Fawrth 20 a'r 21ain Chwefror, gan gychwyn am 6yh neu Nos Lun/Nos Fawrth…

Ion 2017

Sesiynau dringo hygyrch yn cychwyn mis Chwefror yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2017

Dewch draw i brofi dringo yng Nghanolfan Ddringo’r Beacon. Gwelwch y poster am fanylion

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo? Awydd dysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

Ysgrifennwyd ar Ionawr 17, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch – Dyddiad cau ar gyfer cofrestru- 25ain Ionawr. *Ardaloedd Bangor, Felinheli, Caernarfon, Llanfairfechan, Porthaethwy Rhaglen 8 wythnos (I'r rhai…

Swydd Wag: SWYDDOG GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED RHANBARTHOL (CYNHWYSOL)

Ysgrifennwyd ar Ionawr 17, 2017

Wedi’i sefydlu yn 2005, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus ac effeithiol sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i…

Sesiynau Tan Ddŵr i ferched mis Chwefror yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

Gwelwch poster​

Dysgwch sut i ddringo: Cwrs 6 wythnos newydd yng Nghyffordd Llandudno yn cychwyn mis Ionawr yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

​Gwelwch poster am fwy o fanylion

NEWYDDION CLWB: Clwb Tanddŵr Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

​Mae Clwb Tanddŵr Gogledd Cymru yn glwb deifio sgwba sydd wedi’i leoli yn Llandudno. Maent yn cynnig hyfforddiant deifio mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gan bwysleisio ar ddiogelwch a hyfforddiant…

Partneriaeth yn creu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored a Tai Gogledd Cymru yn falch o lansio Agor Drysau, prosiect llwybrau i gyflogaeth a fydd o fudd i denantiaid. Bu’r prosiect, sy’n bartneriaeth rhwng Tai…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008