Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Rhag 2017

​Cwrs Ionawr 2018 : Gwneud y mwyaf o’r Gaeaf Tu Mewn: Hyfforddiant Corfforol a Meddyliol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 18, 2017

Mae Smart Climbing yn rhedeg Cwrs gyda John Kettle, Hyfforddwr Perfformiad. Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i wneud y mwyaf o’r gaeaf dan do yn y wal ddringo,…

Mentro i’r môr Gwyl San Steffan

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 13, 2017

Rhowch cynnig ar y môr dydd Gwyl San Steffan yma!​

Tach 2017

​Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur (AAIAC) yn Recriwtio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

Cyfle Gwirfoddol cyffrous i ddod yn aelod o bwyllgor ymgynghori antur! Mae Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur yn gorff arweiniol o fewn y sector ar gyfer diogelwch mewn gweithgareddau antur.…

Swydd Wag: Chwaraeon Cymru: Uwch Swyddogion o fewn y Tîm Chwaraeon Cymunedol

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

​Mae hwn yn gontract tymor llawn amser llawn hyd ddiwedd mis Mawrth 2019 (bydd yn ystyried secondiadau). Lleoliad: Yn hyblyg gyda swyddfeydd ym Mhlas Menai, Glannau Dyfrdwy a Chaerdydd (bydd…

Cynllun Hyfforddwr Cynorthwyol Anglesey Outdoors 2018

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

Mae Anglesey Outdoors yn chwilio am o leiaf dau unigolyn brwdfrydig sy’n awyddus i fod yn hyfforddwyr, i ymuno â’u tîm yn Anglesey Outdoors, Ynys Môn. Trwy’r rôl yma, bydd…

​Gwirfoddlwraig y Mis: Rhagfyr - Tanya Michael -  Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

Rhwng Ebrill a Thachwedd, mae Tanya wedi bod yn edrych ar ôl derbynfa’r clwb o 7.30yb ymlaen, cyn i’r aelodau gyrraedd. Mae cyfathrebiad da rhyngddi hi a gwirfoddolwyr eraill yr…

RYDYM YN CHWILIO AM YMDDIRIEDOLWYR NEWYDD

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 19, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i  gryfhau’r Bwrdd trwy benodi hyd at pedwar aelod anweithredol gydag arbenigedd a sgiliau yn y meysydd canlynol: ADNODDAU DYNOL, CYFREITHIOL, MASNACHOL, MARCHNATA, IAITH…

Newydd i 2018! Sesiynau Sgïo i famau

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 16, 2017

Sesiynau sgïo i famau a’u plant. Gwelwch ein poster am fanylion ​

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo ac eisiau darganfod mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

​​​Cyfle i 8 o bobl ifanc o Porthmadog, Pwllheli, Harlech sy’n ddi-waith a rhwng 18-24 oed gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr…

10 awgrym i’ch paratoi ar gyfer eich Asesiad Arweinydd Mynydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

​Ymunwch â chlwb mynydda/dringo lleol sydd wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chyngor Mynydda Prydain (BMC) er mwyn cael syniad o ddatblygiad personol, y newyddion diweddaraf ar fynediad a…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008