Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Hyd 2017

Enwebiad i glwb ysbrydoledig sy’n creu tonnau yn y gymuned.

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2017

​ Mae diwylliant newydd o syrffwyr ifanc wedi datblygu yn ardal Dyffryn Conwy yn dilyn sefydliad Clwb Syrffio Dyffryn Conwy, gan ysbrydoli nifer o blant a phobl ifanc yr ardal…

​Ydych chi’n mwynhau cerdded bryniau, mynydda a dringo?

Ysgrifennwyd ar Hydref 10, 2017

Ydych chi’n awyddus i ennill cymhwyster ac arwain eraill ar fryniau a chlogwyni? Rydym yn chwilio am unigolion neu grwpiau sy’n awyddus i fynd ar gwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd dwyieithog…

Rhagolwg y Prosiect:  Breeze Coed Y Brenin

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2017

​Ers iddo lansio ym 2016, mae Prosiect Beicio Mynydd Breeze wedi mynd o nerth i nerth yng Nghoed y Brenin. Cafodd ei sefydlu gyda’r amcan o roi cyfle i ferched…

Med 2017

Profiad Mary o glwb Canwio Eryri ar gwrs ​Achub a Diogelwch mewn Canŵ

Ysgrifennwyd ar Medi 28, 2017

Rydw i’n aelod o Glwb Canŵio Eryri ac rydym wrth ein boddau yn cael mynd ar y dŵr agored yn ein canŵ. ‘Da ni’n cael gymaint o hwyl, ond ambell…

​Lara Frith Williams :Fy mhrofiad i gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Ysgrifennwyd ar Medi 12, 2017

Mi glywais am y Bartneriaeth Awyr Agored am y tro cyntaf wrth siarad gyda hyfforddwr dringo yng Nghaernarfon yn ystod Hydref 2016. Mi ro’n i’n ysu i ddechrau gyrfa fel…

Meithrin cyswllt â natur

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2017

​Hoffai SDAA Cymru / IOl Wales eich gwahodd i'w cynhadledd undydd. Yn ogystal â sgwrs gan Iolo Williams ac yna sesiwn holi gydag ef, cewch gyfle i ddysgu mwy am…

​Tasg Glanhau - Cwm Hetiau

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 30ain, bydd Cymdeithas Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn uno i lanhau un o gymoedd uchaf yr Wyddfa, sef Cwm Hetiau. Bydd y dydd yn cael…

​Parchu’r Mynyddoedd - Medi’r 30ain 2017 -  Capel Curig (Plas y Brenin)

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ymunwch â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chadwch Gymru’n Daclus ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ar ddiwrnod o lanhau a gweithgareddau awyr agored, fel rhan…

Aws 2017

Arolwg Dringo Dan Do

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

​Mae Cyngor Mynydda Prydain yn dymuno cael gwell dealltwriaeth o brofiadau unigolion o ddringo dan do. Oherwydd hyn, maent wedi creu arolwg i ddarganfod beth sy’n ysgogi dringwyr a beth…

​Gŵyl Awyr Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

Medi’r 23ain 2017 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig Mae’r ŵyl yn agored i wirfoddolwyr ac aelodau’r clybiau sy’n aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008