Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aws 2017

Cerdded yn Uwch - Awst 2017

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

​Cyfle i 10 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith,…

Hyfforddwr Gweithgaredd

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2017

Y ROCK (Hamdden Harlech & Ardudwy) Wedi'i ei leoli yn Harlech Gwynedd,Cymru. Cyfradd cyflog fesul awr rhwng: £ 7.50 - £ 8.50 (yn dibynnu ar gymwysterau). Parhaol - 30 awr…

Gor 2017

Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cymryd rôl allweddol dros y flwyddyn diwethaf wrth geisio cynyddu’r cyfleoedd i bobl gydag anableddau yn y maes awyr agored yng Ngogledd Cymru. Mae’r gweithgareddau…

​Sesiynau Blasu Dringo Gorffennaf yma

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Beth am roi cynnig ar ddringo? Dewch draw i Wal ddringo’r Indy wythnos nesaf! Gwelwch y poster isod am fanylion

​Gwynedd yn Pedlo i’r Brig!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Beicio Mynydd Ysgolion Gogledd Cymru yn Ganolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn ar Fehefin 16 eleni. Roedd 60 o feicwyr mynydd brwdfrydig wedi cyrraedd rhestr gychwyn…

​Prosiect newydd yng Nghymru’n annog y cyhoedd i fod yn ddiogel wrth anturio yn yr awyr agored

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2017

Bydd lansiad prosiect diogelwch awyr agored cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gyda £40,000 o gyllid Llywodraeth Cymru, yn cael ei gynnal ym Mhlas Menai heddiw (dydd Mercher 5 Gorffennaf).…

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 4, 2017

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau? Hoffem ni,…

Meh 2017

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach, Gorffennaf 16eg

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

​Mae Gŵyl padlo Mawddach yn chwilio am Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar frys i arwain taith 10km ar y Fawddach, o Abermaw i Bwll Penmaen.  Bydd y daith ar gyfer…

Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - Gorffennaf 15eg - Llanberis

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Cyfarfod Cyhoeddus - Clwb Antur Menai

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008