Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Med 2017

Meithrin cyswllt â natur

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2017

​Hoffai SDAA Cymru / IOl Wales eich gwahodd i'w cynhadledd undydd. Yn ogystal â sgwrs gan Iolo Williams ac yna sesiwn holi gydag ef, cewch gyfle i ddysgu mwy am…

​Tasg Glanhau - Cwm Hetiau

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 30ain, bydd Cymdeithas Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn uno i lanhau un o gymoedd uchaf yr Wyddfa, sef Cwm Hetiau. Bydd y dydd yn cael…

​Parchu’r Mynyddoedd - Medi’r 30ain 2017 -  Capel Curig (Plas y Brenin)

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ymunwch â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chadwch Gymru’n Daclus ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ar ddiwrnod o lanhau a gweithgareddau awyr agored, fel rhan…

Aws 2017

Arolwg Dringo Dan Do

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

​Mae Cyngor Mynydda Prydain yn dymuno cael gwell dealltwriaeth o brofiadau unigolion o ddringo dan do. Oherwydd hyn, maent wedi creu arolwg i ddarganfod beth sy’n ysgogi dringwyr a beth…

​Gŵyl Awyr Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

Medi’r 23ain 2017 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig Mae’r ŵyl yn agored i wirfoddolwyr ac aelodau’r clybiau sy’n aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn…

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Dyddiadau newydd wedi’u hychwanegu!

Ysgrifennwyd ar Awst 23, 2017

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis  Medi a Hydref yma  Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd neu gymwysterau y gallwch eu hennill i fod yn…

Proffil Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

​Ffurfiwyd Clwb Canŵio Amlwch yn 2009, gyda chymorth y Bartneriaeth Awyr Agored, Menter Môn a Chyngor Sir Ynys Môn. Erbyn gwanwyn 2010, roedd y clwb wedi tyfu ac roedd gennym…

​Sesiynau Blasu Deifio!

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

Dydd Llun, Medi 4ydd 2017 Dydd Lun, Hydref 9fed 2017 Dydd Llun, Tachwedd 6ed 2017 Dydd Llun, Rhagfyr 11eg 2017 Cynhelir y sesiynau ym Mhwll Nofio Canolfan Hamdden Bae Colwyn…

​Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Awst 16, 2017

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2017 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar yr 23ain o FEDI am 5.00yp am y dibenion canlynol: …

​Cyfle i Wirfoddoli i Glwb Beicio

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

Dewch draw i brofi beicio yng Nghanolfan Plas Menai.  Mae gennym hyfforddwyr profiadol ac offer arbenigol er mwyn gwneud beicio yn hygyrch i bawb. Bydd amrywiaeth o feiciau ar gael…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008