Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aws 2017

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Dyddiadau newydd wedi’u hychwanegu!

Ysgrifennwyd ar Awst 23, 2017

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis  Medi a Hydref yma  Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd neu gymwysterau y gallwch eu hennill i fod yn…

Proffil Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

​Ffurfiwyd Clwb Canŵio Amlwch yn 2009, gyda chymorth y Bartneriaeth Awyr Agored, Menter Môn a Chyngor Sir Ynys Môn. Erbyn gwanwyn 2010, roedd y clwb wedi tyfu ac roedd gennym…

​Sesiynau Blasu Deifio!

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

Dydd Llun, Medi 4ydd 2017 Dydd Lun, Hydref 9fed 2017 Dydd Llun, Tachwedd 6ed 2017 Dydd Llun, Rhagfyr 11eg 2017 Cynhelir y sesiynau ym Mhwll Nofio Canolfan Hamdden Bae Colwyn…

​Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Awst 16, 2017

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2017 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar yr 23ain o FEDI am 5.00yp am y dibenion canlynol: …

​Cyfle i Wirfoddoli i Glwb Beicio

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

Dewch draw i brofi beicio yng Nghanolfan Plas Menai.  Mae gennym hyfforddwyr profiadol ac offer arbenigol er mwyn gwneud beicio yn hygyrch i bawb. Bydd amrywiaeth o feiciau ar gael…

Cerdded yn Uwch - Awst 2017

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

​Cyfle i 10 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith,…

Hyfforddwr Gweithgaredd

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2017

Y ROCK (Hamdden Harlech & Ardudwy) Wedi'i ei leoli yn Harlech Gwynedd,Cymru. Cyfradd cyflog fesul awr rhwng: £ 7.50 - £ 8.50 (yn dibynnu ar gymwysterau). Parhaol - 30 awr…

Gor 2017

Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cymryd rôl allweddol dros y flwyddyn diwethaf wrth geisio cynyddu’r cyfleoedd i bobl gydag anableddau yn y maes awyr agored yng Ngogledd Cymru. Mae’r gweithgareddau…

​Sesiynau Blasu Dringo Gorffennaf yma

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Beth am roi cynnig ar ddringo? Dewch draw i Wal ddringo’r Indy wythnos nesaf! Gwelwch y poster isod am fanylion

​Gwynedd yn Pedlo i’r Brig!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Beicio Mynydd Ysgolion Gogledd Cymru yn Ganolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn ar Fehefin 16 eleni. Roedd 60 o feicwyr mynydd brwdfrydig wedi cyrraedd rhestr gychwyn…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008