Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Meh 2010

Rhagor o arian cyfalaf ar gyfer 2010 gan Grant SBLASH Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Pwt arall o newyddion da ynglŷn â materion ariannu yw’r ffaith i’r Bartneriaeth Awyr Agored dderbyn grant SBLASH am y drydedd flwyddyn yn olynol. Yn ystod 2010/2011 bydd y Bartneriaeth…

Rhagor o nawdd Arian i Bawb wedi ei sicrhau ar gyfer hyfforddi yn 2010

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Pleser o’r mwyaf yw dweud bod y Bartneriaeth Awyr Agored wedi sicrhau grant o £5000 gan gynllun Arian i Bawb y Gronfa Loteri Fawr. Bydd yr arian yn mynd tuag…

Ebr 2010

£22.5k o gyllid ar gyfer 2010/11 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2010

​Yn ddiweddar mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau grant i’n galluogi i gyflwyno ein Rhaglen Addysgu Hyfforddwyr rhanbarthol ar gyfer 2010-11. Rydym wedi derbyn £12,500 oddi…

Rhag 2009

Proffil Clwb: Sesiynau newydd caiacio pwll yng Nghlwb Antur Glaslyn!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 8, 2009

​Mae Clwb Antur Glaslyn yn glwb awyr agored amlbwrpas yn ardal Porthmadog. Mae’r clwb yn cynnig ystod eang o weithgareddau i’w aelodau gan gynnwys dringo tu mewn a thu allan…

Sialens 500 Y Wyddfa (Achlysur Elusennol)

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2009

​I gymryd rhan yn sialens 500 Y Wyddfa mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw a thalu ffi cofrestru na ellir ei ad-dalu o £30. Bydd y ffi cofrestru…

Tach 2009

Gwyl Ffilmiau Mynydd Llanberis

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 26, 2009

​Dechreuodd Gŵyl Ffilmiau Llanberis yn ôl yn 2002. Cai ei chynnal bob yn ail flwyddyn ar y dechrau ond bellach mae hi wedi cymryd cam ymlaen a throi’n ŵyl flynyddol.…

Padlo’n Saff - Cwrs Amddiffyn Plant Ar-lein Newydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 26, 2009

​Mae’r cwrs yma wedi ei chynllunio i roi hyfforddiant cyffredinol ac ymwybyddiaeth sylfaenol i bobl fel y gallan nhw fod o gymorth i amddiffyn plant a phobl ifanc yn y…

Caiacwyr Cybi yn dechrau sesiynau Polo Caiacio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 17, 2009

​Mae clwb chwaraeon rhwyfo Caiacwyr Cybi ( Cybi Kayakers) sydd wedi ei leoli ar Ynys Môn i ddechrau cynnig sesiynau polo caiacio i’w aelodau. Mae polo caiacio yn gêm bêl…

Sesiynau Caiacio Hanner Tymor yn llwyddiant mawr ar Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2009

​Dros wyliau’r hanner tymor rhoddwyd y cyfle i 24 o bobl ifainc Ynys Môn fynychu sesiynau blasu chwaraeon rhwyfo a dechrau’r broses o gael eu hachrediad pasbord gallu rhwyfo (paddlepower)…

Cynllun Cynorthwyol Canolfan Plas y Brenin ar gyfer 2010

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae Plas y Brenin yn recriwtio wyth o gynorthwywyr ar gytundeb pymtheg mis yn flynyddol er mwyn ymdrin a nifer o swyddogaethau amrywiol a hanfodol. Mae Cynorthwywyr y Ganolfan yn…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008