Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aws 2010

Cymhwyster Newydd Arweinydd Wâl Ddringo

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

NEWYDD - Lansiad y Wobr Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

Gŵyl Awyr Agored ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Awst 3, 2010

Gor 2010

Cyrsiau tymor Hydref ym meysydd Dringo a Champau Padlo

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2010

​Oes awydd arnoch chi roi cynnig ar rywbeth newydd? Dros y ddwy flynedd nesaf bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn recriwtio 60 o bobl ar gyfer cynllun y Porth Ymgysylltu.…

Gŵyl i’n Clybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2010

​Er mwyn diolch i wirfoddolwyr ein clybiau bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn trefnu gŵyl arbennig ar eu cyfer ar Fedi’r 11eg 2010. Byddwn ni hefyd yn lansio’r cynllun newydd…

Meh 2010

Cwmni MAGNOX NORTH ydi noddwyr gwobr newydd ClubMark

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Mae cwmni MAGNOX North wedi cyhoeddi eu bod am gyfrannu £5,000 tuag at y Cymhwyster Achredu a Chydnabod Clybiau y mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn ei ddatblygu ar hyn o…

Rhagor o arian cyfalaf ar gyfer 2010 gan Grant SBLASH Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Pwt arall o newyddion da ynglŷn â materion ariannu yw’r ffaith i’r Bartneriaeth Awyr Agored dderbyn grant SBLASH am y drydedd flwyddyn yn olynol. Yn ystod 2010/2011 bydd y Bartneriaeth…

Rhagor o nawdd Arian i Bawb wedi ei sicrhau ar gyfer hyfforddi yn 2010

Ysgrifennwyd ar Mehefin 11, 2010

​Pleser o’r mwyaf yw dweud bod y Bartneriaeth Awyr Agored wedi sicrhau grant o £5000 gan gynllun Arian i Bawb y Gronfa Loteri Fawr. Bydd yr arian yn mynd tuag…

Ebr 2010

£22.5k o gyllid ar gyfer 2010/11 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2010

​Yn ddiweddar mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau grant i’n galluogi i gyflwyno ein Rhaglen Addysgu Hyfforddwyr rhanbarthol ar gyfer 2010-11. Rydym wedi derbyn £12,500 oddi…

Rhag 2009

Proffil Clwb: Sesiynau newydd caiacio pwll yng Nghlwb Antur Glaslyn!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 8, 2009

​Mae Clwb Antur Glaslyn yn glwb awyr agored amlbwrpas yn ardal Porthmadog. Mae’r clwb yn cynnig ystod eang o weithgareddau i’w aelodau gan gynnwys dringo tu mewn a thu allan…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008