Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Rhag 2009

Sialens 500 Y Wyddfa (Achlysur Elusennol)

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2009

​I gymryd rhan yn sialens 500 Y Wyddfa mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw a thalu ffi cofrestru na ellir ei ad-dalu o £30. Bydd y ffi cofrestru…

Tach 2009

Gwyl Ffilmiau Mynydd Llanberis

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 26, 2009

​Dechreuodd Gŵyl Ffilmiau Llanberis yn ôl yn 2002. Cai ei chynnal bob yn ail flwyddyn ar y dechrau ond bellach mae hi wedi cymryd cam ymlaen a throi’n ŵyl flynyddol.…

Padlo’n Saff - Cwrs Amddiffyn Plant Ar-lein Newydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 26, 2009

​Mae’r cwrs yma wedi ei chynllunio i roi hyfforddiant cyffredinol ac ymwybyddiaeth sylfaenol i bobl fel y gallan nhw fod o gymorth i amddiffyn plant a phobl ifanc yn y…

Caiacwyr Cybi yn dechrau sesiynau Polo Caiacio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 17, 2009

​Mae clwb chwaraeon rhwyfo Caiacwyr Cybi ( Cybi Kayakers) sydd wedi ei leoli ar Ynys Môn i ddechrau cynnig sesiynau polo caiacio i’w aelodau. Mae polo caiacio yn gêm bêl…

Sesiynau Caiacio Hanner Tymor yn llwyddiant mawr ar Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2009

​Dros wyliau’r hanner tymor rhoddwyd y cyfle i 24 o bobl ifainc Ynys Môn fynychu sesiynau blasu chwaraeon rhwyfo a dechrau’r broses o gael eu hachrediad pasbord gallu rhwyfo (paddlepower)…

Cynllun Cynorthwyol Canolfan Plas y Brenin ar gyfer 2010

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae Plas y Brenin yn recriwtio wyth o gynorthwywyr ar gytundeb pymtheg mis yn flynyddol er mwyn ymdrin a nifer o swyddogaethau amrywiol a hanfodol. Mae Cynorthwywyr y Ganolfan yn…

Diwrnod Hyfforddi Gyrfaol Agored Am Ddim Ym Mhlas Menai

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae'r dyddiau hyfforddi gyrfaol yma wedi eu llunio i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y meysydd chwaraeon dŵr neu hwylio. Yn ystod y dydd bydd…

Grantiau Datblygu Ar Gael Gan Gyngor Chwaraeon Cymru

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Gall Grantiau Datblygu Cyngor Chwaraeon Cymru ddarparu clybiau â chyllid rhwng £1,001 a £25,000 i gefnogi chwaraeon a phrosiectau gweithgaredd corfforol yn y gymuned. Dylech gofio nad yw'r Grant Datblygu…

Gostyngiadau i aelodau o’r Bartneriaeth Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored wedi trafod ar ran ei haelodau ostyngiadau mewn nifer o siopau offer awyr agored lleol. Cofiwch er mwyn sicrhau gostyngiad rhaid i chi gael cerdyn aelodaeth…

Proffil Clwb Rock Chicks

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae Rock Chicks yn agored i ferched sy'n 18 oed neu hŷn ac sydd â dealltwriaeth sylfaenol o ddringo.  Maent yn cwrdd bob nos Fawrth am oddeutu 6.30yh ymlaen, un…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008