Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Tach 2009

Diwrnod Hyfforddi Gyrfaol Agored Am Ddim Ym Mhlas Menai

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae'r dyddiau hyfforddi gyrfaol yma wedi eu llunio i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y meysydd chwaraeon dŵr neu hwylio. Yn ystod y dydd bydd…

Grantiau Datblygu Ar Gael Gan Gyngor Chwaraeon Cymru

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Gall Grantiau Datblygu Cyngor Chwaraeon Cymru ddarparu clybiau â chyllid rhwng £1,001 a £25,000 i gefnogi chwaraeon a phrosiectau gweithgaredd corfforol yn y gymuned. Dylech gofio nad yw'r Grant Datblygu…

Gostyngiadau i aelodau o’r Bartneriaeth Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored wedi trafod ar ran ei haelodau ostyngiadau mewn nifer o siopau offer awyr agored lleol. Cofiwch er mwyn sicrhau gostyngiad rhaid i chi gael cerdyn aelodaeth…

Proffil Clwb Rock Chicks

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae Rock Chicks yn agored i ferched sy'n 18 oed neu hŷn ac sydd â dealltwriaeth sylfaenol o ddringo.  Maent yn cwrdd bob nos Fawrth am oddeutu 6.30yh ymlaen, un…

Mwy na llwybrau beic!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Gyda'r cyhoeddiad bod 4.5miliwn wedi ei sicrhau ar gyfer cynllun adfywio Blaenau ymlaen, ymddengys ei bod hi'n amser cyffroes ym Mlaenau Ffestiniog gyda chynlluniau cyffroes eraill ar fin cael eu…

Hyd 2009

Gweithgareddau dringo i gweithwyr Cyngor Mon

Ysgrifennwyd ar Hydref 9, 2009

​Mae cyllid wedi cael eu cadarnhau i cynnal tri sesiwn o withgareddau dringo i gweithwyr Cyngor sir Ynys Môn . Fydd y weithgareddau yn cael eu cynnal yn y Canolfan…

Med 2009

Dringwr brwdfrydig gyda’r gobaith o fod yn un o’r hyfforddwyr anabl cyntaf ym Mhrydain

Ysgrifennwyd ar Medi 28, 2009

​Mae Nik Royale yng nghyfnod olaf o’r broses hyfforddi a fydd yn ei ganiatáu ef i hyfforddi mewn canolfannau dringo dan do. Mae Nik, sy’n 36 oed ac yn byw…

Sesiynau rhoi cynnig ar gaiacio wedi’u cynnal yn llwyddiannus

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Cafwyd wythnos lwyddiannus o sesiynau rhoi cynnig ar gaiacio yn Borthwen, Rhoscolyn yn ystod gwyliau’r haf. Cafodd yr wythnos ei hariannu gan fenter nofio am ddim Cyngor Chwaraeon Cymru a…

Y Cyflwynydd Teledu a’r Arbenigwr Bywyd Gwyllt Iolo Williams yn ymweld a Chlwb Antur Mon

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Cyn y gwyliau haf daeth S4C i ymweld â Chlwb Antur Môn i ffilmio rhaglen am fywyd yn Llanfairpwll fel un o’u rhaglenni nos Wener reolaidd o’r gyfres Bro. Bu…

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Hwylio, Canwio neu Hwylfyrddio?

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Diben prosiect Mentro allan ydy cynyddu’r lefel o weithgarwch corfforol ymhlith merched ifanc rhwng 19 a 30 oed drwy ddefnyddio’r awyr agored naturiol fel lleoliad. Diben arall i’r prosiect ydy…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008