Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Maw 2009

Sesiynau Caiacio Geidiaid y Fali

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae Ail Geidiaid y Fali ar hyn o bryd yn rhedeg cwrs cyflwyniad i gaiacio ar gyfer eu haelodau drwy’r hyfforddwr Caiacio lleol Andy Short. Roedd y geidiaid yn llwyddiannus…

Chw 2009

Cynllun Cyflawni Dringo Dan Do Cenedlaethol

Ysgrifennwyd ar Chwefror 3, 2009

​Hoffwn hysbysu’r ffaith bod Canolfan Ddringo Beacon yn cynnig cynllun gwobrwyo newydd Cenedlaethol ar gyfer waliau dringo dan do. Mae’r cynllun newydd - Cynllun Cyflawni Dringo Dan Do Cenedlaethol (NICAS/CCDDDC), sydd…

Clybiau Awyr Agored NEWYDD i ysgolion Mon!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 2, 2009

​Mae gan Ynys Môn yn awr ei chlwb dringo ac antur ar ôl ysgol wedi ei leoli mewn ysgol gynradd. Clwb dringo ar ôl ysgol yw ‘Clwb Antur Ysgol y…

Ion 2009

Conwy’n cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth dan do!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2009

​Cynhaliodd Clwb Dringo Prestatyn y gystadleuaeth dringo clogfeini gyntaf ar eu wal ym Mhrestatyn ar 14 Rhagfyr. Cafwyd ymateb anhygoel gan aelodau clybiau Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy a Chanolfan Hamdden Cyffordd…

Cydnabod llwyddiant antur yng Ngwobrwyon Chwaraeon Conwy 2008!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2009

​Roedd nifer o bobl sydd wedi disgleirio ar lwyfan y byd ac Ewrop eleni, ymysg yr enillwyr pan gyhoeddwyd gwobrau chwaraeon Bwrdeistref Sirol Conwy yn Venue Cymru, Llandudno dydd Gwener…

Rhag 2008

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i arwain grwpiau ieuenctid sy’n siarad Cymraeg ar alldeithiau

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2008

​Ydych chi wedi arwain alldaith ysgol / grwp ieuenctid o’r blaen? Ydych chi wedi trafeilio trwy gwledydd y byd datblygol? Ydych chi eisiau helpu i ddysgu pobl ifanc Cymraeg yn…

Y Maes Awyr Agored yn dathlu yn Gwobrau Chwaraeon Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2008

​Roedd Gwobrau Chwaraeon Ynys Môn 2008 wedi cael eu cynnal yn canolfan hamdden Beaumaris ar y 26ain o dachwedd. Y gwr gwadd am y noson oedd y dringwr ifanc o…

Tach 2008

Rhoi Cynnig ar Gaiacio Mentro Allan

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2008

​Cwrs blasu caiacio dan do. Yn dechrau Ddydd Mercher 12ed Hydref 8.30yn i 10yh am 6 wythnos yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Mae'r cwrs yn rhad ac AM DDIM i gyfranogwyr Mentro…

Gwerth 23 mil o gyllid SBLASH i’r ganolfan chwaraeon dwr cymunedol ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 11, 2008

​Yn ddiweddar derbyniodd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru werth £23,000 o gyllid gan SPLASH, cronfa Her Hamdden Dŵr i Gymru. Bydd cyllid y flwyddyn gyntaf yn mynd tuag at…

Hyd 2008

Cyfres o sesiynnau blasu i blant a phobl ifanc yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Hydref 30, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Conwy a chlybiau awyr agored lleol yn cynnal cyfres o sesiynnau blasu i blant a phobl ifanc yr ardal Dydd Sadwrn 1af o Dachwedd. Bydd y digwyddiad…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008