Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Med 2008

£1000 Cymorth Cyst Cymunedol tuag at sesiynau newydd ddringo ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Medi 10, 2008

​Bu Clwb Antur Glaslyn yn llwyddiannus yn sicrhau £1,000 grant Cyst Cymunedol y Cyngor Chwaraeon Cymru I brynu offer ddringo er mwyn datblygu adran dringo newydd i’r clwb. Y bwriad i…

Gor 2008

Sesiwn Canwio ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 29, 2008

​Sesiwn Canwio ar gyfer Pobl Ifanc Anabl Dydd Sadwrn 16eg Awst, 2008 8 - 12 oed 9.30 – 13.00 13 – 16 oed 13:30 - 5:00 Cyfarfod yn Glanllyn, Bala  Mae’n…

Arloeswyr y Wobr Awyr Agored yn paratoi’r ffordd ar gyfer llawer mwy

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2008

​Gwnaeth cyflwyno gwobrau a digwyddiad cyfeiriannu cymryd lle yng Nghanolfan Hamdden Parc Eirias, Bae Colwyn ar ddydd Gwener 11 Gorffennaf 2008. Mae chwech o ysgolion yng ngogledd Cymru wedi canmol cynllun…

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Newydd yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 9, 2008

​Bydd Simon Jones, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored newydd Ynys Môn, wedi ei leoli yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn rhan o dîm Datblygu Chwaraeon a Hamdden Ynys Môn. Tasgau allweddol…

Meh 2008

Fforwm Clybiau Awyr Agored yn cychwyn yn Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Mehefin 10, 2008

​Cynhaliwyd y fforwm clybiau awyr Agored Gwynedd cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn Nos Fercher yr 30ain o Ebrill. Cafodd cynrychiolwyr o 14 o glybiau awyr agored y cyfle i drafod…

Storfa Offer i bobl sy’n frwdfrydig am weithgareddau awyr agored yng Nghonwy

Ysgrifennwyd ar Mehefin 9, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Gwasanaethau Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor Chwaraeon…

Grantiau Arian i Bawb Cymru

Ysgrifennwyd ar Mehefin 6, 2008

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru wedi derbyn grant o £5000 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol gan gynllun ‘Arian i Bawb Cymru’ y Loteri. Menter a gaiff ei chyllido gan Lywodraeth…

Ebr 2008

Antur dros y Pasg i ieuenctid Gwynedd!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Yn ystod gwyliau’r Pasg bu disgyblion o Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Brynrefail yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau awyr agored yng Nghanolfan Awyr Agored Llanrug. Mewn partneriaeth gyda…

Rôl Mentora i Gynorthwywr Canolfan ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Bydd Peter Mayers, sy’n Gynorthwywr Canolfan ym Mhlas y Brenin, y ganolfan mynydda yng Nghapel Curig, yn gweithio gyda grŵp o Flaenau Ffestiniog yn y dyfodol agos er mwyn eu…

Clwb awyr agored NEWYDD yn ardal Bermo/ Dolgellau!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Ydych chi’n byw yn ardal Bermo / Dolgellau? A fyddai diddordeb gennych mewn helpu i sefydlu clwb awyr agored NEWYDD ar gyfer yr ardal? Os felly, dewch draw i’r cyfarfod cyhoeddus…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008