Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aws 2009

Diwrnod Mynediad a Chadwraeth gyda Pharc Cenedlaethol Eryri!

Ysgrifennwyd ar Awst 17, 2009

​Mae PAAGOC yn trefnu diwrnod allan gyda Warden Parc Cenedlaethol Eryri ar Fedi 6ed, 2009 i edrych ar faterion mynediad a chadwraeth. Os ydych yn ystyried gwneud cwrs Hyfforddiant neu Asesiad…

NEWYDDION DIWEDDARAF: Adroddiad Byr ar lwyddiannau, sialensiau a chynlluniau’r dyfodol y Bartneriaet

Ysgrifennwyd ar Awst 17, 2009

​Dros y 3 ½ blynedd diwethaf mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn ceisio creu amgylchedd i bobl yng Ngogledd Cymru i fwynhau eu hadnoddau naturiol ac i ddatblygu sgiliau…

Gor 2009

Medalau Hwylio yng Ngemau’r Ynysoedd!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 13, 2009

Mae Gemau’r Ynysoedd yn digwydd bob dwy flynedd. Cynhaliwyd y Gemau diwethaf ar Rhodes yn 2007 ac yn Aland yn 2009. Yn ystod y Gemau, daw cystadleuwyr o bob ynys…

Mai 2009

Lansio 10fed Gwyl Gerdded Ynys Mon ac agoriad swyddogol Lon Las Cefni

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2009

​Mi fydd 10fed Gŵyl Gerdded Ynys Môn yn cael ei lansio ym mhentref Malltraeth ddydd Sadwrn 23 Mai 2009 am 11.00 y bore gan y darlledwr enwog, Hywel Gwynfryn. Bydd…

Ebr 2009

LANSIAD SWYDDOGOL Cwrs Sgiliau Beicio Mynydd Llwybr Haearn

Ysgrifennwyd ar Ebrill 28, 2009

​Dydd Mawrth diwethaf (7fed Ebrill 2009) agorodd Alun Ffred Jones AC (Gweinidog Treftadaeth) ‘Drac Sgiliau Beicio Mynydd y Llwybr Haearn’ yn swyddogol yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr…

Maw 2009

Sicrhau rhagor o gyllid ar gyfer arweinwyr gwirfoddol yn 2009!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 27, 2009

​£25,000 arall ar gyfer 2009! Mae’r Bartneriaeth awyr Agored wedi derbyn grant yn ddiweddar o £25,000 gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i gynorthwyo arweinwyr gwirfoddol yn 2009. Bydd yr arian…

Clybiau Ieuenctid Conwy yn Abseilio er budd Elusen !!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2009

​Ar 28 Mawrth, bydd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy mewn partneriaeth gyda Phartneriaeth Awyr Agored Conwy yn paratoi i herio eu hofnau o uchder, trwy abseilio 100 troedfedd i godi arian ar…

Noson o adloniant yng nghwmni Dewi Pws !!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2009

​Mae Partneriaeth Awyr Agored gyda Menter Iaith Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri wedi trefnu noson o adloniant yng nghwmni Dewi Pws ar 6 Ebrill ym Mhlas y Brenin. Dewi Pws yw…

Prosiect Ysgolion Cymunedol – Rhywbeth newydd yn Ysgolion Conwy !

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mewn ymdrech ar y cyd i wella cyfleoedd gweithgareddau awyr agored i blant ysgolion cynradd o fewn y cwricwlwm ac yn allgyrsiol, mae meysydd chwarae ysgolion yn newid!! Yn ystod y…

Wedi sicrhau £5000 o gyllid i gefnogi arweinwyr gwirfoddol yn 2009!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru wedi derbyn grant o £5000 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol o raglen grantiau’r loteri, ‘Arian i Bawb’. Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru yn fenter wedi…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008