Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Maw 2009

Noson o adloniant yng nghwmni Dewi Pws !!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2009

​Mae Partneriaeth Awyr Agored gyda Menter Iaith Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri wedi trefnu noson o adloniant yng nghwmni Dewi Pws ar 6 Ebrill ym Mhlas y Brenin. Dewi Pws yw…

Prosiect Ysgolion Cymunedol – Rhywbeth newydd yn Ysgolion Conwy !

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mewn ymdrech ar y cyd i wella cyfleoedd gweithgareddau awyr agored i blant ysgolion cynradd o fewn y cwricwlwm ac yn allgyrsiol, mae meysydd chwarae ysgolion yn newid!! Yn ystod y…

Wedi sicrhau £5000 o gyllid i gefnogi arweinwyr gwirfoddol yn 2009!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru wedi derbyn grant o £5000 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol o raglen grantiau’r loteri, ‘Arian i Bawb’. Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru yn fenter wedi…

Gwirfoddolwyr newydd gymhwyso - Clwb Antur Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae tri aelod o Glwb Antur Ynys Môn wedi llwyddo’n ddiweddar yn asesiad y Dyfarniad Wal Ddringo yng Nghanolfan Ddringo Aberhonddu. Roedd Gwenno Wyn, Gethin Thomas a Chris Evans yn…

Clwb Antur y Borth yn derbyn £1200 i brynu offer dringo newydd!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Clwb Antur y Borth yw’r clwb awyr agored diweddaraf i dderbyn cyllid cyfalaf gan Gyngor Chwaraeon Cymru, wedi ei weinyddu gan y Bartneriaeth Awyr Agored. Bydd y clwb, sy’n derbyn…

Gweithgareddau Awyr Agored dros Hanner Tymor yn hynod o boblogaidd yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Dros wyliau’r hanner tymor cynhaliodd Partneriaeth Plas Cybi yng Nghaergybi ddiwrnod o weithgareddau seiclo ar gyfer pobl ifanc yng Nghaergybi . Trefnwyd y diwrnod ar y cyd rhwng tîm diogelwch…

Sesiynau Caiacio Geidiaid y Fali

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae Ail Geidiaid y Fali ar hyn o bryd yn rhedeg cwrs cyflwyniad i gaiacio ar gyfer eu haelodau drwy’r hyfforddwr Caiacio lleol Andy Short. Roedd y geidiaid yn llwyddiannus…

Chw 2009

Cynllun Cyflawni Dringo Dan Do Cenedlaethol

Ysgrifennwyd ar Chwefror 3, 2009

​Hoffwn hysbysu’r ffaith bod Canolfan Ddringo Beacon yn cynnig cynllun gwobrwyo newydd Cenedlaethol ar gyfer waliau dringo dan do. Mae’r cynllun newydd - Cynllun Cyflawni Dringo Dan Do Cenedlaethol (NICAS/CCDDDC), sydd…

Clybiau Awyr Agored NEWYDD i ysgolion Mon!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 2, 2009

​Mae gan Ynys Môn yn awr ei chlwb dringo ac antur ar ôl ysgol wedi ei leoli mewn ysgol gynradd. Clwb dringo ar ôl ysgol yw ‘Clwb Antur Ysgol y…

Ion 2009

Conwy’n cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth dan do!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2009

​Cynhaliodd Clwb Dringo Prestatyn y gystadleuaeth dringo clogfeini gyntaf ar eu wal ym Mhrestatyn ar 14 Rhagfyr. Cafwyd ymateb anhygoel gan aelodau clybiau Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy a Chanolfan Hamdden Cyffordd…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008