Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Rhag 2008

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i arwain grwpiau ieuenctid sy’n siarad Cymraeg ar alldeithiau

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2008

​Ydych chi wedi arwain alldaith ysgol / grwp ieuenctid o’r blaen? Ydych chi wedi trafeilio trwy gwledydd y byd datblygol? Ydych chi eisiau helpu i ddysgu pobl ifanc Cymraeg yn…

Y Maes Awyr Agored yn dathlu yn Gwobrau Chwaraeon Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2008

​Roedd Gwobrau Chwaraeon Ynys Môn 2008 wedi cael eu cynnal yn canolfan hamdden Beaumaris ar y 26ain o dachwedd. Y gwr gwadd am y noson oedd y dringwr ifanc o…

Tach 2008

Rhoi Cynnig ar Gaiacio Mentro Allan

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2008

​Cwrs blasu caiacio dan do. Yn dechrau Ddydd Mercher 12ed Hydref 8.30yn i 10yh am 6 wythnos yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Mae'r cwrs yn rhad ac AM DDIM i gyfranogwyr Mentro…

Gwerth 23 mil o gyllid SBLASH i’r ganolfan chwaraeon dwr cymunedol ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 11, 2008

​Yn ddiweddar derbyniodd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru werth £23,000 o gyllid gan SPLASH, cronfa Her Hamdden Dŵr i Gymru. Bydd cyllid y flwyddyn gyntaf yn mynd tuag at…

Hyd 2008

Cyfres o sesiynnau blasu i blant a phobl ifanc yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Hydref 30, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Conwy a chlybiau awyr agored lleol yn cynnal cyfres o sesiynnau blasu i blant a phobl ifanc yr ardal Dydd Sadwrn 1af o Dachwedd. Bydd y digwyddiad…

Grantiau Offer i Glybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Hydref 23, 2008

​Mae'r gan y Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor Chwaraeon Cymru, i fyny at £5000 o gronfa cyfalaf i glybiau awyr agored. Cafodd Clwb Antur Stiniog, Clwb Antur Môn…

Plant yn Cyrraedd y Brig yng Nghanolfan Ddringo Beacon, Waunfawr

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2008

​Dydd Sadwrn, Medi 27ain, bu 45 o blant a phobl ifanc yn paratoi eu hunain ar gyfer cystadleuaeth Dringo Clogwyni ar gyfer tymor newydd yr ysgol wedi ei drefnu gan…

Cael at Offer Awyr Agored yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Ynys Môn yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor…

Med 2008

Proffil Clwb - Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Medi 18, 2008

​CLWB BEICIO MYNYDD YN MYND O NERTH I NERTH Sefydlwyd Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy bron i ddwy flynedd yn ôl gan feicwyr brwd o ardal Llanrwst. Prif amcanion y clwb…

£1000 Cymorth Cyst Cymunedol tuag at sesiynau newydd ddringo ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Medi 10, 2008

​Bu Clwb Antur Glaslyn yn llwyddiannus yn sicrhau £1,000 grant Cyst Cymunedol y Cyngor Chwaraeon Cymru I brynu offer ddringo er mwyn datblygu adran dringo newydd i’r clwb. Y bwriad i…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008