Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Maw 2008

Gwneud y mwyaf o amgylchedd naturiol Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2008

Yn ystod y misoedd nesaf bydd y Bartneriaeth Awyr Agored a Cyngor Gwynedd yn cymryd camau breision tuag at wella cyfleon i bobl leol gyrraedd eu potensial trwy weithgareddau awyr…

Anrhydedd i wirfoddolwr Clwb Antur Mon

Ysgrifennwyd ar Mawrth 2, 2008

​LLONGGYFARCHIADAU i Cadeirydd Clwb Antur Mon, Jamie Holding, wnaeth derbyn y wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn dddiweddar yn Gwobrau Chwaraeon Ynys Mon. Cafodd y Wobr yw gyflwyno gan y Tracey…

Ion 2008

Cyrsiau Hyfforddi / Arwainyn AM DDIM i glybiau awyr agored

Ysgrifennwyd ar Ionawr 1, 2008

​Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor ChwMae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru gyda chymorth Cyngor Chwaraeon Cymru yn cynnig cyrsiau arwain a hyfforddi AM DDIM yn…

Y GYMRAEG YN CYRRAEDD Y COPA

Ysgrifennwyd ar Ionawr 1, 2008

​Ydy chi’n mwynhau bod allan yn yr awyr agored? Ydy chi’n siarad Cymraeg? Mae tirlun gogledd-orllewin Cymru, o fynyddoedd Eryri i arfordiroedd Conwy, Llŷn a Môn, ei afonydd, llynnoedd a choedwigoedd…

Ffansi newid gyrfa?

Ysgrifennwyd ar Ionawr 1, 2008

​Yn dilyn partneriaeth lwyddianus gyda Menter Iaith Conwy, mae yna gyfle bellach i siaradwyr Cymraeg Conwy i fynd ar gyrsiau hyfforddi ac asesu a gweithio ym myd yr awyr agored. Mae…

Archif Newyddion

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008