Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Hyd 2008

Grantiau Offer i Glybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Hydref 23, 2008

​Mae'r gan y Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor Chwaraeon Cymru, i fyny at £5000 o gronfa cyfalaf i glybiau awyr agored. Cafodd Clwb Antur Stiniog, Clwb Antur Môn…

Plant yn Cyrraedd y Brig yng Nghanolfan Ddringo Beacon, Waunfawr

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2008

​Dydd Sadwrn, Medi 27ain, bu 45 o blant a phobl ifanc yn paratoi eu hunain ar gyfer cystadleuaeth Dringo Clogwyni ar gyfer tymor newydd yr ysgol wedi ei drefnu gan…

Cael at Offer Awyr Agored yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Ynys Môn yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor…

Med 2008

Proffil Clwb - Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Medi 18, 2008

​CLWB BEICIO MYNYDD YN MYND O NERTH I NERTH Sefydlwyd Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy bron i ddwy flynedd yn ôl gan feicwyr brwd o ardal Llanrwst. Prif amcanion y clwb…

£1000 Cymorth Cyst Cymunedol tuag at sesiynau newydd ddringo ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Medi 10, 2008

​Bu Clwb Antur Glaslyn yn llwyddiannus yn sicrhau £1,000 grant Cyst Cymunedol y Cyngor Chwaraeon Cymru I brynu offer ddringo er mwyn datblygu adran dringo newydd i’r clwb. Y bwriad i…

Gor 2008

Sesiwn Canwio ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 29, 2008

​Sesiwn Canwio ar gyfer Pobl Ifanc Anabl Dydd Sadwrn 16eg Awst, 2008 8 - 12 oed 9.30 – 13.00 13 – 16 oed 13:30 - 5:00 Cyfarfod yn Glanllyn, Bala  Mae’n…

Arloeswyr y Wobr Awyr Agored yn paratoi’r ffordd ar gyfer llawer mwy

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2008

​Gwnaeth cyflwyno gwobrau a digwyddiad cyfeiriannu cymryd lle yng Nghanolfan Hamdden Parc Eirias, Bae Colwyn ar ddydd Gwener 11 Gorffennaf 2008. Mae chwech o ysgolion yng ngogledd Cymru wedi canmol cynllun…

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Newydd yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 9, 2008

​Bydd Simon Jones, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored newydd Ynys Môn, wedi ei leoli yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn rhan o dîm Datblygu Chwaraeon a Hamdden Ynys Môn. Tasgau allweddol…

Meh 2008

Fforwm Clybiau Awyr Agored yn cychwyn yn Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Mehefin 10, 2008

​Cynhaliwyd y fforwm clybiau awyr Agored Gwynedd cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn Nos Fercher yr 30ain o Ebrill. Cafodd cynrychiolwyr o 14 o glybiau awyr agored y cyfle i drafod…

Storfa Offer i bobl sy’n frwdfrydig am weithgareddau awyr agored yng Nghonwy

Ysgrifennwyd ar Mehefin 9, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Gwasanaethau Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor Chwaraeon…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008