Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Meh 2008

Storfa Offer i bobl sy’n frwdfrydig am weithgareddau awyr agored yng Nghonwy

Ysgrifennwyd ar Mehefin 9, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Gwasanaethau Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor Chwaraeon…

Grantiau Arian i Bawb Cymru

Ysgrifennwyd ar Mehefin 6, 2008

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru wedi derbyn grant o £5000 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol gan gynllun ‘Arian i Bawb Cymru’ y Loteri. Menter a gaiff ei chyllido gan Lywodraeth…

Ebr 2008

Antur dros y Pasg i ieuenctid Gwynedd!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Yn ystod gwyliau’r Pasg bu disgyblion o Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Brynrefail yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau awyr agored yng Nghanolfan Awyr Agored Llanrug. Mewn partneriaeth gyda…

Rôl Mentora i Gynorthwywr Canolfan ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Bydd Peter Mayers, sy’n Gynorthwywr Canolfan ym Mhlas y Brenin, y ganolfan mynydda yng Nghapel Curig, yn gweithio gyda grŵp o Flaenau Ffestiniog yn y dyfodol agos er mwyn eu…

Clwb awyr agored NEWYDD yn ardal Bermo/ Dolgellau!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Ydych chi’n byw yn ardal Bermo / Dolgellau? A fyddai diddordeb gennych mewn helpu i sefydlu clwb awyr agored NEWYDD ar gyfer yr ardal? Os felly, dewch draw i’r cyfarfod cyhoeddus…

Siawns i bobl ifanc Cymraeg eu hiaith o Fôn brofi diwrnod o ddringo am ddim!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 8, 2008

​Ar Orffennaf 19eg mae Menter Iaith Môn yn cynnig y cyfle i bedwar o bobl ifanc gwario diwrnod yn dringo am ddim. Mae’r cyfle ar agor i bobl ifanc dros 16…

AROLWG O WAITH Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2008

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru wedi bod yn weithredol ers 2 flynedd a hanner bellach. Mae llawer iawn o bethau wedi cyflawni yn ystod y cyfnod yma gan…

Hyfforddiant Lefel 1 Cyfeiriannu Prydain

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2008

​Dyddiad 9 Ebrill 2008 - Canolfan Hamdden Parc Eirias - 9.00 am – 4.00pm Beth yw Cyfeiriannu?  Mae cyfeiriannu yn gamp sy’n rhoi her i’r meddwl a’r corff. Y nod yw…

Maw 2008

Grantiau Offer i Glybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 18, 2008

Mae'r gan y Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor Chwaraeon Cymru, i fyny at £5000 o gronfa cyfalaf i glybiau awyr agored. Cafodd Clwb Antur Stiniog, Clwb Antur Môn…

Clwb Antur Glaslyn yn derbyn £5000 i brynu offer canŵio a chaiacio

Ysgrifennwyd ar Mawrth 18, 2008

​Mae Clwb Antur Glaslyn wedi derbyn grant o £5000 yn ddiweddar gan Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer prynu offer canŵio a chaiacio i’r clwb. Ar 25 o Chwefror…

Archif Newyddion

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008