Ein Llysgenhadon

Mae’r unigolion yma wedi cael eu dewis oherwydd eu dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgareddau awyr agored yn ogystal â’u hangerdd o geisio ysbrydoli eraill i roi cynnig ar y gweithgareddau yma. Mae ganddynt storïau gwych y tu ôl iddynt a gall eu llwyddiannau a’u cyflawniadau ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Cliciwch ar eu henwau i ddarllen eu proffil.

Os ydych chi’n rhannu ethos y Bartneriaeth Awyr Agored ac hoffech chi fod yn un o’n Llysgenhadon Chwaraeon neu Gymunedol cysylltwch â ni drwy simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu bethan.davies@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Llysgenhadon Chwaraeon

Abigail Henderson

Dechreuodd Abi ddringo gyda’i thad a’i brawd pan oedd hi’n ifanc iawn. Mi roedd hi’n benderfynol o fod yn well na’i brawd ac felly mi weithiodd yn galed iawn i wireddu hyn.

Calum Muskett

Mae Calum yn ddringwr proffesiynol ac yn hyfforddwr mynydda, gan feddu ar gymwysterau MIC ac arweinydd beicio mynydd, yn ogystal â gweithio tuag at wobr IFMGA.

Emily Davies

Cafodd Emily ei chyflwyno i badlo gan ei thad, Jonathan, sydd yn Swyddog Llwybrau Talentau yng Ngogledd Cymru, ac yn ddiweddar wedi ennill gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn, 2017 Canŵ Cymru.

Maisie Potter

Dechreuodd Maisie i sgïo ar lethr sgïo Plas y Brenin pan oedd hi'n ifanc iawn. Yn 8 oed, symudodd Maisie a'i theulu o Ogledd Cymru i Chamonix yn Ffrainc lle ymunodd â'r clwb eirafyrddio lleol.

Mari Davies

Dechreuodd Mari hwylio pan oedd hi’n ifanc iawn gan fod ei rhieni yn hwylwyr brwdfrydig iawn. Mi gafodd hi wers gan Yncl Gwyndaf yn CHIPAC yng nghlwb Hwylio Pwllheli, ac yna mi benderfynodd fynd lawr y llwybr o gystadlu. Yn fuan wedyn, mi roedd hi’n rhan o sgwad Cymru ac yna sgwad Prydain.

Zac Lester

Dechreuodd Zac feicio pan aeth efo grŵp o’i ffrindiau i adeiladu naid fach, ac ers hynny mae wedi bod wrth ei fodd. Mae wedi reidio yn genedlaethol ac yn fuan iawn mi fydd yn reidio yn rhyngwladol.

Llysgenhadon Cymunedol

Corinna Parry

Merched a genethod! Cymrwch gyngor Corinna ac “ewch allan”, ni fyddech yn gwybod pa mor hoff o unrhyw chwaraeon y byddwch oni bai eich bod yn rhoi cynnig arni.

Dwynwen Evans

Mae Dwynwen wedi mynd o fod y ferch a guddiodd i osgoi dosbarth AG yn yr ysgol i fod yn frwdfrydig yn yr awyr agored! Darllenwch ei stori yma 😊

Hannah Hughes

Mae Hannah yn rhan o dîm Chwaraeon am Oes ac yn gweithio fel swyddog Cymunedol Arfon er mwyn annog pob plentyn i weld y buddion o gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae hefyd yn rhedeg y rhaglen Llysgenhadon Ifanc llwyddiannus ar draws Gwynedd.

Helen Pye

Mae Helen yn un o’r unig ddwy ferch sy’n gweithio fel wardeiniaid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae hi wedi gweithio’n galed i gyrraedd ei swydd a chael gwared o’r stereoteip mai swydd i ddynion ydy swydd uwch warden.

Jess Kavanagh

Mae Jess yn rhan o dîm Chwaraeon am Oes ac yn gweithio fel swyddog Cymunedol Dwyfor er mwyn annog pob plentyn i weld y buddion o gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae hi hefyd yn rhedeg menter GGG sydd â'r amcan o gael fwy o ferched yn y sir i gymryd rhan mewn chwaraeon.