Calum Muskett

Enw : Calum Muskett

Oedran : 20

Swydd : Hyforddwr Awyr Agored / Dringwr Profesiynol

Camp : Dringo

Llwyddiannau hyd yn hyn:

  • Esgyniad rhydd o El Capitan yn Yosemite 5.13a
  • Paciencia 8a ar Gwyneb Ogleddol yr Eigar
  • Wyneb Indiaidd o Clogwyn Du’r Arddu E9 6c

Cof cyntaf Calum am ddringo oedd gyda’i fam yn 13 oed lle’r oeddent wedi mynd i Fynydd Caergybi. Fe syrthiodd mewn cariad dringo’n syth! Parhaodd i ddringo, gyda ysbrydoliaeth gan ei rieni a gan Jonny Dawes ar ôl gwylio Stone Monkey.

Mae Calum wedi dringo gyda rhai o’r dringwyr mwyaf ysbrydoledig o’r DU, Tony Pearson a Nick Malone sydd wedi ei helpu i wella a mwynhau ei ddringo mewn ffyrdd gwahanol. Mae Calum yn edmygu’r dringwyr uchod ond yn dweud mai un o’i idolau yw Malala, dringwraif mae o’n gweld yn hynod o ysbridoledig wrth iddi sefyll i fyny am yr hyn mae’n credu yn erbyn gwrthdaro mawr.

Nawr, dim ond 20 mlwydd oed, mae Calum wedi teithio i Norwy, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, y Swistir, Slofenia ac America, gyda Yosemite yn uchafbwynt gan ei fod yn lle mor anhygoel, a’r llwyddiant a gyflawnwyd yno gyda ffrindiau da. Mae ei nod bellach wedi’i osod ar gyfer taith i’r Karakoram ym Mhacistan. Pan ofynnwyd iddo pa leoliad oedd ei hoff, dywedodd Calum fod y Dolomites yn uchel iawn ar y rhestr!

Pan nad yw’n teithio’r byd, mae Calum wedi dod o hyd i amser i gwblhau ei Hyfforddiant Hyfforddi Mynydda (MIA) a Hyfforddiant Arweinwyr Mynydd y Gaeaf. Gyda’i sgiliau mae’n wirfoddoli mewn clwb lleol, gan ysbrydoli dringwyr ifanc.

Pan ofynnwyd iddo am ba gyngor y byddai’n ei roi i ddringwyr y dyfodol, dywedodd Calum ‘Rhowch ymdrech i’r hyn yr ydych chi’n mwynhau ei wneud a chofiwch fod pawb yn dechrau rhywle!’

Pob lwc yn y dyfodol gan bawb yma yn y Bartneriaeth Awyr Agored!