Emily Davies

Enw : Emily Davies

Oed : 19

Addysg : Ysgol Derwen, Castell Alun, Llandrillo, Llandrillo yn Rhos – Addysg Awyr Agored ac ar hyn o bryd ym mhrifysgol John Moores, Lerpwl - Addysg Awyr Agored.

Camp : C1 (padlo)

Clwb : Clwb Canwîo Bala

Safle : 1af yng Nghymru

Llwyddiannau hyd yn hyn :

  • 3Pencampwraig Cymru 3 gwaith
  • 1af yn y gystadleuaeth ryngwladol yn yr Eidal
  • 7fed yn y DU

Cafodd Emily ei chyflwyno i badlo gan ei thad, Jonathan, sydd yn Swyddog Llwybrau Talentau yng Ngogledd Cymru, ac yn ddiweddar wedi ennill gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn, 2017 Canŵ Cymru. Pan oedd hi’n iau, mi fu hi’n treulio rhan helaeth o’i hamser yn padlo mewn caiac neu’n nofio yn y dŵr.

Ar ôl dod yn aelod o Glwb Canŵio’r Bala, aeth Emily ymlaen i gystadlu yn ei chystadleuaeth gyntaf yn Mile End Mill yn Llangollen ac wedi cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau ers hyn. Mae ar hyn o bryd yn astudio ym mhrifysgol John Moores ac yn ymarfer yn rhywle yn ddyddiol, gan gynnwys adref ar Afon Tryweryn ym Mala, Llyn Padarn yn Llanberis, yr Afon Teifi yn Llandysul, Canolfan Dŵr Gwyn Caerdydd, Lee Valley a Holme Pierrepont yn Nottingham.

Pan nad yw hi’n ei chwch, mae Emily yn mwynhau nofio mewn dŵr agored, dringo, rhedeg a mynydda.

Yn y dyfodol, hoffai Emily barhau i gael hwyl a mwynhau padlo yn ogystal â bod yn rhan o dîm gwledydd Prydain yn y gemau Olympaidd. Trwy ei hastudiaethau, mae hi’n gobeithio ennill profiad a chymwysterau iddi allu hyfforddi mewn nifer o weithgareddau awyr agored.

Dilynwch taith trwy ei thudalen Facebook.

Pob lwc i’r dyfodol, gan bawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored!