Jess Kavanagh

Enw : Jess Kavanagh

Oed : 27

Addysg : Ysgol Y Moelwyn / Coleg Meirion Dwyfor / Prifysgol Casnewydd

Camp : Rygbi

Mae Jess yn rhan o dîm Chwaraeon am Oes ac yn gweithio fel swyddog Cymunedol Dwyfor er mwyn annog pob plentyn i weld y buddion o gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’n rhan o dîm hanfodol sy’n rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc o ardal Dwyfor i gymryd rhan a chystadlu mewn amryw o chwaraeon gan gynnwys rygbi, hoci, dringo a beicio mynydd. Ar ben hyn mae Jess yn arwain prosiect Merched Yn Unig mewn Chwaraeon lle mae hi’n ceisio annog a chreu cyfleoedd i ferched gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn yr ardal.

Yn ei hamser rhydd mae Jess yn treulio oriau o’r wythnos yn teithio dros y wlad i ymarfer er mwyn cyrraedd pen ei champ. Bu 2017 yn flwyddyn fawr i Jess wrth iddi gael ei dewis i sgwad y Chwe Gwlad yn ogystal â chyrraedd sgwad Cwpan y Byd Merched a chynhaliwyd yn Iwerddon yn ystod yr haf. Mae hi ar hyn o bryd yn aelod allweddol o’r sgwad Chwe Gwlad 2018.

Mi ddechreuodd chwarae rygbi gyda’i ffrindiau cyn ymuno â Chlwb Rygbi Caernarfon ac yna chwaraee gyda thîm rhanbarthol y Sgarlets. Mae Jess bellach wedi dychwelyd i’w rhanbarth lleol, Rygbi Gogledd Cymru (RGC) gan gystadlu yn erbyn y pedwar rhanbarth Cymreig arall sef y Gleision, Gweilch, Dreigiau a’r Sgarlets. Trwy hyn mae hi wedi cael y fraint o gynrychioli Cymru mewn rygbi 7 ac 15 pob ochr ac yn gobeithio cymryd rhan yng nghyfres rygbi 7 pob ochr y byd yn y dyfodol.

Gair o gyngor gan Jess yw i BEIDIO RHOI’R GORAU IDDI! Mae gwaith caled ac ymroddiad yn talu’r ffordd.

Pob lwc i’r dyfodol gan bawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored!