Maisie Potter

Enw: Maisie Potter

Oedran: 20

Addysg: Ysgol Friars

Camp: Snowboardcross (SBX)

Clwb: Sgwad Eirafyrddio Cwpan y Byd Prydain

Llwyddiant Orau:

  • 3x Pencampwraig Snowboardcross Menywod Prydain
  • 14eg Pencampwriaethau’r Byd yn Sierra Nevada, 2017
  • 21ain Cwpan y Byd yn yr Ariannin, 2017
  • 2il Rhagbrofion y Byd Freeride yn Chile, 2017
  • 7fed Gemau Iau Olympaidd y Gaeaf, 2013

Dechreuodd Maisie i sgïo ar lethr sgïo Plas y Brenin pan oedd hi’n ifanc. Yn 8 oed, symudodd Maisie a’i theulu o Ogledd Cymru i Chamonix yn Ffrainc lle ymunodd â‘r clwb eirafyrddio lleol. O hyn ymlaen, mi ddechreuodd gystadlu bob penwythnos ac oherwydd ei hymroddiad mi gafodd dreialon i dîm Prydain. Ar ôl symud yn ôl i Ogledd Cymru yn 14 oed, fe barhaodd i gystadlu’n rhan amser ac ymuno â gwersylloedd hyfforddi tra’n astudio am ei TGAU a Lefel A yn Ysgol Friars ym Mangor. Cwblhaodd Maisie ei hastudiaethau dair blynedd yn ôl ac mae wedi canolbwyntio’n llawn amser ar ei gyrfa eirafyrddio ers hynny.

Mae hi bellach yn rhan o Dîm GB ac yn cystadlu ar draws y byd. Mae ar hyn o bryd yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn Awstria ond mae hi’n mwynhau teithio i Avoriaz yn Ffrainc a Laax yn y Swistir i gael gwahanol fathau o hyfforddiant. Yn ei hamser hamdden, mae hi’n mwynhau gweithgareddau eraill megis beicio, nofio gwyllt, gymnasteg, sglefrfyrddio ac mae hi hefyd yn syrffiwr cymwys iawn. Pan fydd hi’n gartref yng Ngogledd Cymru, mae Maisie yn treulio ei hamser yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog, sydd hefyd yn un o’i noddwyr.

Mae Maisie yn gwthio ei hun ac mae hi wrth ei bodd yn eirafyrddio. Ar hyn o bryd mae ganddi’r ddyhead o gyrraedd rownd terfynol Cwpan y Byd (y 6 uchaf). Mi gollodd allan ar y Gemau Olympaidd y Gaeaf 2018 yn ddiweddar yn Pyeongchang ar ôl toriad difrifol i’w sawdl, ond bellach ei nod yw i gymryd rhan yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2022 yn Beijing gan obeithio hyfforddi ei thîm ei hun yn y dyfodol.

Trwy gystadlu yng Nghwpan y Byd, mae Maisie wedi gallu byrddio ochr yn ochr â rhai o’i harwyr megis Eva Samkova (Pencampwraig Olympaidd 2014 o’r Weriniaeth Tsiec), enillydd Cwpan y Byd lluosog o’r Eidal Michela Moioli ac Americanwyr Faye Gulini a Lindsey Jacobellis, sef yr eirafyrddwraig benywaidd mwyaf addurnedig erioed!

Os ydych yn awyddus i gymryd rhan mewn sgïo neu eirafyrddio, mae Maisie yn eich annog chi i gwmpasu eich hun gyda phobl sy’n llawn cymhelliant ac yn awyddus i ddysgu a datblygu sgiliau wrth i chi wthio eich gilydd i anelu’n uwch. Ymuno â chlwb yw’r ffordd ddelfrydol i ddechrau a bydd yn helpu i roi trefn rheolaidd i chi er mwyn symud ymlaen.

Mae diolch enfawr yn mynd i deulu, ffrindiau, hyfforddwyr a chyfeillion tîm Maisie dros y blynyddoedd am eu cefnogaeth a’u hymroddiad parhaus yn ei llwyddiant yn ogystal â‘i noddwyr holl bwysig, Snowsports Wales, Prifysgol Bangor, Surf Snowdonia, PGL, British Ski & Snowboard, Funi Wear, Sockmine & Crevasse.

Pob lwc i’r dyfodol gan bawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored!